Nya corona-åtgärder: förarbevisen förlängs

För att mildra coronaeffekterna på transportsektorn förlängs nu giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och bilbesiktning med sju månader, genom EUs nya omnibusförordning. Sverige väljer dock att strunta i den förlängda tidsfristen för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort.

Coronakrisen har inneburit svårigheter för enskilda och företag att förnya certifikat eller genomföra kontroller och utbildningar inom transportsektorn. EU har därför beslutat om den så kallade omnibusförordningen, i ett försök att hantera situationen och göra det på ett likartat sätt i hela EU. Förordningen innebär bland annat att giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista datum för bilbesiktning förlängs med sju månader.

Körkort och yrkesförarkompetensbevis som går ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 förlängs med sju månader från det datum då behörigheten annars skulle gått ut. Dessutom får kontrollbesiktning av fordon som skulle ha genomförts 1 februari – 31 augusti göras senare, senast sju månader efter det ursprungliga datumet.

Förordningen ger medlemsstaterna möjlighet att inte tillämpa vissa av artiklarna i förordningen, något Sveriges regering valt att utnyttja. När det gäller tidsfristen för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort, har regeringen beslutat att den inte ska förlängas.  

Tomas Eneroth. Foto Socialdemokraterna

– Transportsektorn har drabbats hårt av coronakrisen och därför är det positivt att EU gemensamt mildrar effekterna av krisen för enskilda och företag. Däremot är de regler som gäller för färdskrivare och förarkort viktiga för säkerheten och ska gälla även under krisen. Det ska vara ordning och reda på våra svenska vägar, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.