Nya etapper av Norrbotniabanan på gång

Nu projekteras två nya delsträckor av Norrbotniabanan: Sundbäck-Gryssjön och Bureå-Södra Tuvan. Trafikverket har gett uppdraget, som är värt ca 200 miljoner kronor, till Sweco.

När regeringen presenterade den nya nationella planen för transportinfrastruktur satsades pengar på att tidigarelägga flera järnvägssatsningar i norra Sverige, bland annat intensifieras utbyggnaden av den 27 mil långa Norrbotniabanan. Nu har Sweco landat uppdraget att projektera två nya delsträckor för banan: sträckorna mellan Sundbäck och Gryssjön samt Bureå och Södra Tuvan. En total sträcka på 33 km.

– Uppdragen ställer höga krav på expertkompetens inom tillståndshantering, byggbarhet, hållbarhet och innovativa lösningar. Jag är mycket stolt över att Sweco kammar hem detta prestigeuppdrag, kommenterar Anna Yman, divisionschef för Transport, Sweco Sverige.

Uppdraget omfattar detaljprojektering av järnvägs- och väganläggning för mark och byggnadsverk, samt av plattformsanslutningar, plattformar och stationsbyggnader för två regionaltågstationer. Företaget ska också ta fram förfrågningsunderlag avseende bygghandlingar för utförandeentreprenader.

Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 200 miljoner kronor och uppdragen beräknas vara slutförda 2025 respektive 2028.

Sweco har tidigare fått projekteringsuppdraget för sträckan mellan Norra Tuvan och centrala Skellefteå. Just nu byggs sträckan mellan Umeå och Dåva av Veidekke.