Nya höjder för lager i Stockholm Nord

Stockholm Nord får minst nio nya lager under 2021–2022, med totalt 420 000 kvm tillkommande ytor. Bland annat ett trevåningslager för MTAB, signerat Corem, och Logicenters Axfood-lager i Bålsta, Sveriges största logistikbygge någonsin. 

Stockholm Nord får mest yttillväxt av alla logistiklägen 2021, med fyra etableringar på totalt 136 000 kvm under 2020, där DSV 73 000 kvm stora lager i Rosersberg är årets största bygge. Markbristen för citylogistik föder innovation och i Järfälla byggs landets kanske mest anmärkningsvärda lager av Corem: ett 16 900 kvm stort trevåningslager åt hyresgästen MTAB. 

– Det är som att bygga tre vanliga lager på varandra. På pappret fanns det ingen chans att få plats med MTABs behov på tomten, men i och med att det fanns bygglov på höjden kom vi på lösningen att bygga i flera plan, berättar Corems marknadschef Jesper Carlsöö. 

2022 planeras fem storetableringar i Stockholm Nord på totalt 280 000 kvm. Störst är Axfoods lager på 126 000 kvm som Logicenters bygger i Bålsta. Det 30 meter höga lagret är det största logistikbygget någonsin i Sverige i en etapp, och ska innehålla mer stål än Eiffeltornet. Byggnaden ska stå klar 2022, därefter ska anläggningen automatiseras av Witron. Lagret tas i drift 2023, då det ska hantera ca 60 procent av Axfoods totala volymer.

Logicenters bygger även 72 000 kvm åt Dahl i Bålsta, och i Brunna bygger man 25 000 kvm åt Ica samt ett spekulationsbygge på 30 000 kvm, som ska stå klart vid årsskiftet, men som bokförts i 2021 års statistik.

– Vi räknar med att komma igång med det bygget inom kort, säger Jonas Kennerhed, uthyrare på Logicenters. 

Även Bockasjö bygger 37 500 kvm åt Åhléns i Rosersberg och Evolv Property bygger 20 000 kvm på spekulation i Enköping 2022. 

Av Hilda Hultén