Nya logistikområdet får egen busslinje 2023

I Bålsta, Håbo kommun, görs en stor revidering av hela busslinjenätet för att anpassa efter den växande staden. Det nya området Logistik Bålsta, som huserar Dagabs nya lager, kommer nu få en dedikerad linje. Det rapporterar Uppsala Nya Tidning.

Att busslinjenätet nu ritas om av Region Uppsala och Håbo kommun beror på att staden byggs ut med många nya bostäder samt det nya logistikområdet, som väntas skapa ca 1 400 arbetstillfällen. Det är samma område som Axfoods logistikbolag Dagab bygger sitt prisbelönade och omni-automatiserade livsmedelslager.

– Busslinjenätet i Bålsta är gammalt och dåligt anpassat till dagens behov. Dessutom upplevs linjesträckningen som otydlig. Syftet med ombyggnaden är att det ska bli lättare att resa hållbart. Målet är att både andelen bussresenärer och andelen som kombinerar buss med gång och cykel ska öka, säger Simon Lange, trafikplanerare på Håbo kommun, till Uppsala Nya Tidning.

Om förslaget går igenom blir Logistik Bålsta ny målpunkt för den röda linjen, en av fyra tätortslinjer, som går från Resecentrum. Nu är förslaget ute på remiss till januari, därefter kan regionen och kommunen skriva avtal. Det nya linjenätet beräknas tas i drift tidigast i december 2023.