Nya logistikutbildning startar i Bromma

Till hösten startar TUC Yrkeshögskola en ny logistikerutbildning i Bromma. Samma utbildning finns sedan tidigare i Linköping.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och finns sedan tidigare i Linköping.

– Det känns väldigt roligt att vi ska få starta en YH-utbildning till Logistiker i Bromma redan i höst. Det är tack vare samarbetet med näringslivet som vi lyckats med att få den beviljad, säger Carin Magg, senior adviser på TUC Yrkeshögskola, i ett pressmeddelande.

– Efterfrågan är väldigt stor och företagen som varit med och initierat utbildningen är lika nöjda som vi på TUC är.

Utbildningen sker heltid på plats på TUC Yrkeshögskola i Bromma under två år. Mer än en fjärdedel av utbildningen sker på plats i näringslivet genom LIA, sk Lärande i arbete. Under handledning får den studerande kombinera teori med praktik och personen får inblick i yrket och företaget får en välkommen resurs.

Stor kompetensbrist inom logistik
Branschens efterfrågan på kompetens är avgörande för om en utbildning blir godkänd av myndigheten. Bakom varje inskickad ansökan finns därför ett tätt samarbete med arbetslivet.
– Det finns ett väsentligt behov av en modern framtidsinriktad logistikutbildning i Stockholm. I en utvecklad Supply Chain länkas planeringsprocesser ihop med sourcing och operativ logistik. Branschen förändras i allt snabbare takt, nya kompetenser krävs inom t.ex. digitalisering och automation. Vi har hos oss ett behov de kommande åren av att rekrytera ett hundratal befattningar med rätt kompetens inom logistikområdet, kommenterar Jörgen Månsson på supply chain-konsulten ValueOne, som ingår i TUCs branschnätverk.


Om TUC Yrkeshögskola
TUC Yrkeshögskola bedriver verksamhet i sju kommuner; Linköping, Tranås, Stockholm, Jönköping, Motala, Västervik och Lidköping.