Nybygge i Halvorsäng: bygger 25 000 åt “e-handelsleverantör”

Castellum och Göteborgs Hamn ABs gemensamma bolag för att utveckla marken i Halvorsäng på Hisingen, har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga en logistikanläggning på 25 000 kvm i logistikparken, med en än så länge hemlig “e-handelsleverantör”. “Det enastående läget med möjlighet att snabbt nå kunderna i Göteborgsregionen på ett effektivt sätt är vad det som fällde avgörandet för kunden” kommenterar Hans Sahlin, logistikchef Castellum, affären.

Det gemensamma partnerbolaget mellan Castellum och Göteborgs Hamn har nyligen tecknat en avsiktsförklaring och ett projekteringsavtal för en 25 000 kvm stor lager- och logistikanläggning på Halvorsäng Logistikpark med en stor aktör.
– Det enastående läget med möjlighet att snabbt nå kunderna i Göteborgsregionen på ett effektivt sätt är vad det som fällde avgörandet för kunden, som är ledande aktör inom sitt segment, kommenterar Hans Sahlin, logistikchef på Castellum.

Trästomme och solceller

Anläggningen som nu planeras kommer ha höga hållbarhetsambitioner; en stomme av trä, solceller monterade på taket motsvarande en årsproduktion på 3 GWh och en väl utbyggd laddinfrastruktur för distributionsfordon. Planen är att sätta spaden i marken senare i år och att hela Halvorsäng Logistikpark ska vara färdigutvecklat inom fyra till fem år. Då beräknas mellan 600 och 700 personer ha sin arbetsplats här.

Hans Sahlin. Foto Castellum.

– Just nu har vi ett otroligt stort tryck och flera etableringsförfrågningar på Halvorsäng Logistikpark och många ledande företag inom olika segment förstår att detta är ett absolut premiumläge för logistiktunga aktörer, kommenterar Mariette Hilmersson, vd för Castellum Region Väst.

Från Halvorsäng Logistikpark är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer. I direkt anslutning till logistikparken byggs också Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik som ger möjligheter till fossilfri lastbilsdistribution.

– Halvorsäng Logistikpark har ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn med Nordens bredaste linjeutbud till stora delar av världen, samt ett imponerande järnvägsnät i Sverige och Norge, kommenterar Jill Söderwall som är affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB, såväl som styrelseordförande för det gemensamma partnerbolaget.

Hela området är cirka 270 000 kvadratmeter stort. Totalt planeras sex väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. När hela området står klart ska den sammanlagda lokalytan uppgå till 145 000 kvm.