Nyfosa byter portfölj

Nyfosa tecknade i september avtal med Galjaden Fastigheter AB om förvärv av 90 procent av en fastighetsportfölj av lager-, industri och grossistverksamhet till ett värde om cirka 1,1 miljarder kronor. Nu har man stuvat om i denna och förvärvar i stället 100 procent till ett värde av 870 MSEK.

Den 16 september 2020 meddelade Nyfosa att bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva 90 procent av en fastighetsportfölj till ett värde om 1,1 MDSEK från Galjaden Fastigheter AB.

Under avtalsförhandlingarna har parterna dock kommit överens om att Nyfosa istället förvärvar 100 procent av en fastighetsportfölj till ett värde om 870 MSEK. Förvaltningen av fastigheterna kommer efter tillträdet att hanteras externt av den befintliga förvaltaren genom avtal.

Fastighetsportföljens 22 fastigheter, varav två tomträtter, är belägna på tillväxtorter såsom Linköping, Norrköping, Södertälje, Sigtuna, Malmö och Sollentuna med en uthyrningsbar yta om totalt cirka 94 tusen kvadratmeter. Bland de större hyresgästerna återfinns Optimera, Bevego och Dahl. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 78 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 3,9 år. Uthyrningsgraden uppgår till 97,6 procent. Tillträde är planerat till den 15 januari 2021.   

— Vi är mycket nöjda att kunna genomföra denna affär som bidrar med ytterligare tillväxt och stabila kassaflöden till Nyfosa. Fastigheterna kompletterar också vårt befintliga bestånd i tillväxtregioner med starka hyresgäster i bra lägen. Vi ser även fram emot vårt nya samarbete med Galjadens gamla förvaltarteam, vilka vi har stort förtroende för, kommenterar Stina Lindh Hök, vd i Nyfosa.