Nyfosas Blackstoneaffär klar

Nyfosa säljer åtta lager- och logistikfastigheter till Blackstone, för ett värde av 2,1 miljarder SEK, i linje med tidigare avsiktsförklaring.

– Genom denna avyttring i logistiksegmentet stärker vi balansräkningen för nya förvärv med inriktning på tillväxt i starka och stabila kassaflöden. Vi har hittills i år haft ett högt transaktionstempo och det ska vi fortsätta med, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef och tillträdande vd i Nyfosa.

Avyttringen omfattar åtta lager- och logistikfastigheter i Eskilstuna, Göteborg, Haninge, Landskrona, Malmö, Trollhättan och Örebro med en uthyrningsbar yta på cirka 200 tusen kvadratmeter.

Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 127 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,5 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Frånträde kommer att ske den 15 oktober 2020 förutom för fastigheten i Örebro som frånträds den 15 januari 2022.