Nytillskott på Göteborgs roro-terminal

Göteborgs roro-terminal nyrekryterar och omorganiserar i syfte att bli en hållbar specialist inom roro-segmentet. I maj tillträdde Jonas Tångring som ny chef för teknik och terminalyta. Anders Eriksson som chef för utveckling och kundrelationer tillkom i augusti.

Från vänster i bild syns Jonas Tångring samt Anders Eriksson. Foto Gothenburg RoRo Terminal.

Båda kommer närmast från Carlsberg där de arbetade med företagets lagerverksamhet.

Redan i maj tillträdde Jonas Tångring som ny chef för teknik och terminalyta. Hos förra arbetsgivaren Carlsberg arbetade han som chef för lagerverksamheten med fokus på utveckling och förbättring av verksamheten.

Anders Eriksson tillträdde den nya rollen som chef för utveckling och kundrelationer i början av augusti. Hos Carlsberg arbetade han som chef för lageradministration.