Nytt batterilager i Landskrona ska stötta när elnätet inte räcker till

Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi genomför med stöd av Energimyndigheten ett tvåårigt forskningsprojekt och satsar på ett nytt batterilager i Landskrona.

Det nya med projektet är att utveckla ett batterilager som kan förena sänkt elkostnad för kunden med flexibla elnätstjänster som nätstabilitet (frekvensreglering) eller om lokala elnätet inte räcker till. Det smarta lagret väljer den tjänst som är mest lönsam för stunden, oavsett vilken så gynnas kunden när den är delaktig och skapar flexibilitet.

– Effekt- och kapacitetsfrågorna blir allt viktigare i vår region samtidigt som vi vill främja ytterligare etableringar i Landskrona. Därför ser vi fram emot att utvärdera vilka möjligheter det finns för kunderna att bidra till en mer effektiv användning av nätet och samtidigt påverka sina kostnader, kommenterar Angelo Tizzano, Elnätschef, Landskrona Energi.

Det är första gången ett så stort batterilager installeras på plats hos en industrikund, Bolidens återvinningsanläggning Bergsöe i Landskrona. Lagret tas i drift till sommaren och har en kapacitet på 1 MWh vilket motsvarar 24 elbilsbatterier av samma typ som finns i elbilen BMW i3.

– Batterier kommer att bli en viktig del i vårt arbete mot elektrifiering och energieffektivisering av vår verksamhet. Detta projekt kommer ta oss en bit på vägen samtidigt som vi också skapar högre energisäkerhet för andra elkunder, kommenterar Mats Gustavsson, Energiansvarig inom Boliden.

Boliden Bergsöe är ett smältverk som smälter ned bly från uttjänta bilbatterier för återvinning. Projektets kostnad ligger på 7,4 miljoner kronor och delfinansieras av Energimyndigheten med 1,9 miljoner kronor.

– Lokala och regionala lösningar för hur man kan lagra och använda el blir allt viktigare allt eftersom våra behov av el i samhället ökar. Projektet är ett exempel på att det går att hitta lösningar här och nu, kommnenterar Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar el.

Batterilagrets effekt är 500kW.