Nytt batterisamarbete i Norge

Battericelltillverkaren Morrow Batteries har tecknat ett samförståndsavtal med Vianode som tillverkar anodmaterial för battericeller. Tillsammans ska de utveckla skräddarsydda anodmaterial för tillverkningen av battericeller för att försörja produktionen i Morrows kommande fabrik i Arendal.

Norska Morrow Batteries grundades 2020 och vill föra storskalig batteriproduktion till Norge. De planerar för närvarande att bygga en 42 GWh gigafabrik i Eyde Energy Park i norska Arendal, driven av vattenkraft för att minimera koldioxidavtrycket. För att försörja produktionen av litiumjonceller har de nu tecknat ett samförståndsavtal med företaget Vianode, dotterbolag till Elkem, för gemensam utveckling av skräddarsydda anodmaterial. Samarbetet ska mynna ut i ett långsiktigt försörjningsavtal.

Vianode planerar en anläggning för storskalig produktion av högkvalitativa batterimaterial i Herøya industripark. En målsättning är att göra batterier grönare med 90 procent lägre koldioxidutsläpp. Projektet har tagit emot 10 miljoner norska kronor i finansiellt stöd från Enova för den initiala planeringen, de har även fått bidrag från Innovation Norway kopplat till en pilotfabrik. Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas under 2021 med möjlig byggstart innan årets slut.

– Vi ser ett stort intresse i Vianodes planerade storskaliga produktion av hållbara aktiva anodmaterial och har etablerat en dialog med ledande tillverkare av battericeller i Norge, Europa och USA. Marknaden förväntar sig konservativt att efterfrågan på batterier kommer växa tio gånger över det kommande årtiondet, vi förväntar oss samma utveckling för batterimaterial, säger Chris York, vd för Vianode, i ett pressmeddelande.

Senare i år kommer Morrow påbörja byggnationen av sitt Battery Innovation Centre och pilotfabriken i södra Norge. Det gemensamma utvecklingsprojektet syftar till att utnyttja synergieffekter från båda företagens produktionsprocesser och produktdesign för att höja prestandan och säkerheten i battericeller.

– Vår ambition är att producera de mest kostnadseffektiva och hållbara batterierna i världen. Samarbeten som det här med leverantörer baserade i Europa garanterar världsledande regional försörjning av batterimaterial till våra fabriker, medan CO2-avtrycket hålls så lågt som möjligt. Det här partnerskapet är ett bra exempel på hur vi föreställer oss utvecklingen av “Batterikusten”, ett cirkulärt ekosystem byggt med industripartners i batteriets värdekedja, säger Terje Andersen, vd för Morrow Batteries, i pressmeddelandet.