Nytt bygglogistikcenter i Järfälla

I dag slår Järfälla kommun och Wiklunds upp portarna till det nya bygglogistikcentret i stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Logistiklösningen ska samordna och resursoptimera de 488 000 byggtransporter som beräknas till området fram till 2032.

– Logistiklösningen ger oss förutsättningar för en mer effektiv och hållbar exploatering i Barkarbystaden och bidrar till mycket bra produktionsförutsättningar med minskad miljöpåverkan som följd. Det är en lösning som är bra för alla parter, inte minst för de boende i området som nu kommer att få reducerad störning från byggtrafiken och näringsidkare som kommer att få mer säkra leveranstider, kommenterar Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, och Tommi Pettersson, vd Wiklunds Åkeri AB, öppnar portarna till logistiklösningen i det stora stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Foto Järfälla kommun.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder kring den nya tunnelbana fram till år 2032. Wiklunds har, på uppdrag av Järfälla kommun, helhetsansvar för driften av logistiklösningen.

–Vi är väldigt motiverade att komma igång. Vi brinner för att lösa komplexa logistikutmaningar, i synnerhet stadsdelsutvecklingsprojekt som här i Barkarbystaden. Mycket arbete har lagts på planering och förberedelser men nu går vi äntligen från teori till handling och vi är extra spända för leverans av vår nya innovativa lösning ”MoLNeT”, en operativ mobil logistikcentral, kommenterar Tommi Pettersson, vd Wiklunds Åkeri AB.