Trafikverket på jakt efter nytt centrallager

Trafikverkets centrallager har en lång historia i Nässjö, men nu är det 30 000 kvm stora lagret som försörjer Sveriges alla banarbeten överfullt: “För att säkra försörjningen till järnvägen behöver vi samla allt på samma ställe i en lokal optimerad för vår verksamhet”, säger Mats Karlsson, avdelningschef Trafikverket Inköp och Logistik.

Verksamheten i Nässjö går tillbaka till början av 1930-talet. 1988 beslutades att centralisera lagerverksamheten av järnvägsmateriel till Nässjö. Dagens lokaler omfattar cirka 30 000 kvm, både under tak och utomhuslagring – men nu börjar det bli trångt.

– Nuvarande lokaler är för trånga och vi kan inte bygga ut åt något håll. De är heller inte optimerade för någon typ av logistik utan består av olika tillbyggnader med låg takhöjd, därtill hyr vi in oss i andra lokaler i Nässjö för att få plats. Nu vill vi samla hela verksamheten på samma ställe, säger Mats Karlsson.

Stort lager sökes

Sedan mitten av mars ligger en så kallad hyresvärdsupphandling för 15 år ute, och förhoppningen är att kunna flytta in i nya och större lokaler inom några år. Det finns flera skäl till att det är trångt på lagret: järnvägen rustas upp, nu och framöver, därtill har omvärlden blivit oroligare, och Trafikverket vill säkerställa en robust och hållbar materialförsörjning under många år framöver.

Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv och Mats Karlsson som är chef för Trafikverkets logistikavdelning i Nässjö, på plats i Trafikverkets nuvarande centrallager. Foto: Nässjö Näringsliv AB

– Vi försörjer samtliga underhållskontrakt och samtliga investeringsåtgärder i Sverige, men en del levereras dock direkt till byggena från våra leverantörer. Det är satsningarna nu och framöver i järnvägsanläggningen som gör att våra volymer ökar, samtidigt som läget i världen gör att vi behöver säkerställa att vi har sakerna hemma. Vi har även nya tekniska system, som gör att antalet artiklar ökar, berättar Mats Karlsson.

Ungefär 16 000 artiklar lagerförs idag, tex kontaktlednings- och signalmaterial: en del mycket stort och en del riktigt smått. Räler och sliprar i betong och trä, finns lagerlagda på andra platser i Sverige.

Ökad beredskap – mer på lager

– När vi ser till försörjningssituationen kan man sammanfatta det med att ledtiderna blir längre och osäkrare. Vi försöker hitta leverantörer i Sverige eller Europa, men det är svårt, en del finns enbart i Asien. Det gör att vi behöver öka lagerhållningen så att varorna finns inne när de behövs. Vi behöver göra vår del för att säkra punktligheten på järnvägen, och det genom att säkra materialförsörjningen, förklarar Mats Karlsson.

Vi behöver göra vår del för att säkra punktligheten på järnvägen, och det genom att säkra materialförsörjningen

Bandvagnar är en av de fordonsresurser som kommer att utgå från Trafikverkets nya depå i Nässjö. Foto: Trafikverket

– Lokalen vi vill hyra ska ha en ordentlig takhöjd, men automation har vi räknat bort då vårt sortiment inte passar för det, specificerar Mats Karlsson – som dock inte vill nämna något ytbehov.

Det är bara järnvägsknuten Nässjö som är aktuellt för det nya centrallagret, och de 70 anställda hos Trafikverkets logistikavdelning i Nässjö kommer att ha kvar sina jobb.

– Vi bedömer att Nässjö har ett mycket bra logistiskt läge för att försörja den svenska järnvägen, både med hjälp av tåg och ett vägnät som tillåter 34-meters lastbilar. Genom att stanna här behåller vi även vår personal med erfarenhet och kompetens vilket är viktigt då vi även har ett beredskapsuppdrag dygnet runt, alla dagar i veckan.

In flyttar bandvagnar

Rikard Granlund är resultatenhetschef vid Trafikverket Fordonsresurser. Foto: Trafikverket

Förhoppningen är att flytten kan ske inom 2–3 år, och då kommer de gamla lokalerna tas över av en annan av myndighetens verksamheter: “Trafikverket Fordonsresurser” öppnar en helt ny depå i lokalerna:

–Med etableringen i Nässjö får vi närvaro i den sydöstra regionen. Läget är perfekt med goda möjligheter att transportera fordon och utrustning både med järnväg och på vanlig väg. Våra förmågor blir därmed lätt tillgängliga, kommenterar Rikard Granlund som är resultatenhetschef. 

Verksamheten ansvarar för Trafikverkets egna fordon men har också ett uppdrag kopplat till civil beredskap. Det innebär att man kan bistå med bandvagnsresurser, tillfälliga broar, reservkraft och andra insatser i samband med extremväder eller extraordinära händelser.

För Nässjö blir Trafikverkets långsiktiga engagemang en möjlighet att utveckla näringslivet ännu mer. Claes Johansson är vd för kommunens näringslivsbolag:

–Etableringarna kan på sikt innebära arbetstillfällen. Trafikverkets satsningar bidrar även till att driva andra affärer inom Nässjös starka bygg- och transportsektor. Dessutom ska signalvärdet inte underskattas. Om Nässjös logistikläge har kraften att attrahera Trafikverket, så är vi också intressanta för många privata aktörer. 

Av Klara Eriksson