Sverige får europeiskt sjukvårdslager

Sverige har fått uppdrag att bygga ett av EUs nya sjukvårdslager. Lagret kommer att byggas i Kristinehamn, det säger kommunalrådet Jane Larsson (C) till P4 Värmland.

Det är bland annat andningsskydd, andra skyddskläder och medicinteknisk utrustning som respiratorer som alltså ska köpas in och lagerhållas i större skala i Sverige.

– Förhoppningsvis ger det ett antal arbetstillfällen men framförallt sätter det Kristinehamn på kartan, säger hon till radion.

Sverige är genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel och medicinsk skyddsutrustning. Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s civilskyddsmekanism och dess operativa kapacitet, rescEU.

– Vi är stolta och glada över att EU har gett Sverige och MSB det här förtroendet. MSB har lång erfarenhet av att jobba med strategisk lagerverksamhet och att snabbt kunna bistå vid kriser, kommenterar inrikesminister Mikael Damberg.

Utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning har varit igång en tid men aktualiserades ytterligare i samband med rådande covid-19 pandemi. Det blev tidigt tydligt att det fanns stora behov av den här sortens utrustning bland EU:s medlemsstater.

Uppdraget gäller i fem år med projektstart 1 september 2020.