Nytt forskningscentrum för hållbar mat

Nu bildas forskningscentrumet Finest, med målet att accelerera omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. RISE, Chalmers, Uppsala universitet och flera privata aktörer deltar, och initialt ska man titta närmare på tre särskilt intressanta värdekedjor; svenska skogsbär, baljväxter och experimentell framställning av livsmedel.

Finest bygger en ny modell för samverkan på systemnivå och syftet är att aktörerna ska kunna accelerera omställning till ett mer hållbart livsmedelssystem. Centrumet har fått finansiering för fyra år från Formas, som är en forskningsfinansiär för hållbar utveckling

–     Vi vill arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för nya innovationer som leder till en ännu mer miljömässigt-, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelssektor. Vi vill samla branschens aktörer kring hur vi ska lösa de här frågorna tillsammans, säger Rise-forskaren Karin Östergren, som är koordinator för Finest.

Bär, baljväxter och experimentella livsmedel

Initialt har tre värdekedjor med stor potential för omställning valts ut: svenska skogsbär, svenska baljväxter och experimentell framställning av livsmedel. Skogsbär är en underutnyttjad resurs med många hållbarhetsutmaningar i kedjan från skog till bord, där det går att göra stora förbättringar när det gäller att ta hand om bären bättre och att använda dem i produkter. Den kanske den mest utmanande värdekedjan handlar om nya experimentella livsmedel som inte tar jordbruksmark i anspråk. Som exempel kan nämnas fettsyror som framställs av koldioxid och energi.  Den tredje värdekedjan handlar om baljväxter, där de flesta produkter idag kommer från importerad råvara. 

– För att Sverige ska bli självförsörjande när det gäller vegetabiliska proteiner, krävs nya tekniker och nya värdekedjor.

De flesta proteinlivsmedel från baljväxter är baserade på soja och processas på olika ställen i Europa, och importeras till Sverige idag, förklarar hon.

– Vi har otroligt fina svenska råvaror, men idag finns inte kunskapen och tekniken på plats för att processa dem i Sverige till produkter som konsumenterna vill ha. Det är här vår systeminnovationsplattform kommer in, där vi ska ta reda på vad som behöver göras och hur nästa steg ser ut för att få till en inhemsk produktion – hur en sådan process ska gå till och vem som kan tänkas göra det, säger Karin Östergren.


15 livsmedelsföretag deltar

–    För att Sverige ska bli självförsörjande när det gäller vegetabiliska proteiner, krävs nya tekniker och nya värdekedjor, säger Karin Östergren. Foto Rise

Finest är ett samarbete mellan RISE, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet, och initialt medverkar 15 livsmedelsföretag och två regioner. Ambitionen är att antalet aktörer ska utökas allteftersom. Resultaten från forskningen ska spridas vidare till industrin via de olika centrats plattformar, som är öppna för projektets aktörer. Ett av företagen som deltar är Ica. 

–    För att kunna åstadkomma de radikala förändringar som behövs så måste vi tänka nytt och utveckla vårt sätt att innovera i värdekedjan. Nya innovationer behöver nå ut snabbare på marknaden, och för det behöver vi samverka mer från jord till konsument, kommenterar Maria Gustavsson, innocationsansvarig på Ica Sverige.

Visionen är att bygga ett svenskt kunskaps – och forskningscenter som påskyndar innovation genom behovsstyrd forskning, tillsammans med liknande forskningscentrum i Europa.

–    Vår ambition är att hitta svar på “huret”, och fylla viktiga kunskapsluckor för att brygga mellan dagens och framtidens livsmedelsystem och samtidigt skapa samsyn kring vilka problem som måste lösas. Omställning är en komplex process och det är inget någon gör ensam, och tanken är att fler aktörer ska ansluta sig, så det blir en snöbollseffekt, där forskningen hjälper branschen framåt, säger Karin Östergren.

Av Hilda Hultén