Nytt godstransportråd för Mälardalen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen, i Trafikverkets region Stockholm och Öst och Mälardalsrådets regi.

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete tagit fram en storregional godsstrategi. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp och involverat akademi och näringsliv. Med utgångspunkt i det storregionala godsstrategiarbetet har Trafikverket nu gett Mälardalsrådet klartecken att bilda ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen.

– Samverkan är avgörande i arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. En viktig utmaning handlar om hur vi ökar andelen gods på järnväg och till sjöss. En annan om hur nya regler och fordon kan bidra till ökad hållbarhet och effektivitet på våra vägar. Transportslagen ska användas tillsammans och där de gör mest nytta, kommenterar Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm.

Godstransportrådet ska samla näringsliv, akademi och offentlig sektor i arbetet för ökad hållbarhet och effektivitet i godstransporterna, och rådet ska fungera som en länk i regionala samarbeten mellan näringsliv och myndigheter.

Jan Owe-Larsson. Foto Mälardalsrådet.

– Vi behöver hjälpas åt för att påverka lagar och riktlinjer för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för effektiva och hållbara godstransporter tillsammans med näringslivet. Att konkreta steg nu tas mot det storregionala godstransportrådet är mycket glädjande. Nu kommer arbetet att starta upp rent praktiskt. Jag är jätteglad för detta, nu blir det verkstad av den storregionala godsstrategin, kommenterar Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, som har lett den politiska arbetsgruppen om godsstrategin.