Ny matris visar pressen på europeisk logistik

Speditörerna har haft fullt upp under pandemin med att hjälpa sina kunder få fram sina varor dit de ska. Information om vart fraktmarknaden är på väg har också varit hett, i vågorna av störningar och förseningar. Digitala speditören Flexport har lanserat en ny “matris” som visar pressen på logistikmarknaden i olika globala regioner, varav den europeiska nu är släppt.

Flexports “Logistics Pressure Matrix” tittar på 12 parametrar för att bedöma trycket på logistiksystemet, däribland tillväxten inom retail, om lagerhållningen ökar eller minskar, efterfrågan på varor och tidhållning och pris på frakt.

Enligt rapporten visar nuläget på att efterfrågan på varor i Europa minskar, vilket bl a beror på inflationen, och därigenom trycket på logistiksektorn. Fraktpriset är dock fortfarande förhöjt. I helhet går utvecklingen alltså mot minskat tryck.

Prisstegringar dämpar efterfrågan

Prishöjningarna i Europa drivs framför allt av kriget i Ukraina, begränsade logistikkedjor och höga energipriser, enligt rapporten. Tillsammans har störningar i logistikkedjorna och energipriserna lett till att konsumentpriserna i Europa har stigit med 8,8 procent i snitt. De högre priserna tillsammans med Europeiska Centralbankens beslut att höja räntorna lär begränsa den ekonomiska aktiviteten, vilket bidrar till att minska trycket på logistiken, skriver Flexport.

Även komponentbristen har lett till högre priser för tillverkningsindustrin, och till minskad produktion. Det kommer bidrar till att lätta på trycket då både import av komponenter och export av sålda varor minskar.

Går mot grönt

Matrisen till höger graderar trycket på logistiknätverken i 10 steg, från rött (högt tryck) till grönt (lågt tryck). Lägre försäljning visas exempelvis som grönt då den lägre efterfrågan lättar trycket på logistiken.

Nuläget visar på att efterfrågan på varor i Europa minskar, och därigenom trycket på logistiksektorn. Fraktpris och ledtider är dock fortfarande förhöjda. I helhet går utvecklingen just nu mot minskat efterfrågetryck på logistiksektorn.

Av redaktionen