Nytt industrisamarbete kring autonom positionering

DINPAS är ett industridrivet konsortium och samarbetsprojekt som vill utveckla mjuk- och hårdvara för exakt positionering och delning av sensordata i autonoma system. Projektet fokuserar på lösningar för framtidens autonoma och skalbara flygplatser.

Autonoma system, exempelvis en framtida autonom och skalbar flygplats, kräver exakt och pålitlig positionering med kontinuerlig uppkoppling genom den digitala infrastrukturen. DINPAS (Digital Infrastruktur för Noggrann Positionering för Autonoma System) är ett branschöverskridande konsortium och samarbetsprojekt som fokuserar på just detta område genom att utveckla såväl hårdvara som mjukvara för exakt positionering och skalbarhet i autonoma system.

Projektet finansieras av Vinnovas program “Avancerad och Innovativ Digital Infrastruktur” med en total budget på 15,4 miljoner kronor. Stefan Nord från forskningsinstitutet Rise är projektets koordinator.

– Alla autonoma system är i behov av noggrann positionering. Genom att dels utnyttja existerande digital infrastruktur och dels använda nya standarder från telekom-industrin kommer projektet att kunna ge den pålitlighet och skalbarhet som till exempel framtidens autonoma flygplatser och öppna gruvor kräver. Detta är avgörande för att svensk industri ska kunna driva utveckling inom digitalisering med autonoma system, kommenterar DINPAS koordinator, Stefan Nord från Rise.

Konsortiet vill bl a utveckla programvara för att generera korrektionsdata från globala navigationssystem (GNSS) som effektivt distribueras genom ett öppet och standardiserat dataformat (3GPP), vilket möjliggör en effektiv distribution via mobilnätet. Detta och utvecklad hårdvara för positionering kommer sedan användas för att utvärdera relevant prestanda.

DINPAS-konsortiet är ett brett samarbete mellan forskningsinstitut, telekom-industri, telekomoperatörer samt små och medelstora företag bestående av Rise, AstaZero, Combitech, Ericsson, IBG, Katla Aero, Lantmäteriet, Telia och U-box.

Av Emanuel Lehtonen