Nytt initiativ för produktion av hållbart flygbränsle

Energibolagen Vattenfall och Shell, flygbolaget SAS samt LanzaTech, som återvinner koldioxid, ska undersöka möjligheten för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle (SAF). Flygbränslet ska framställas med fossilfri el och infångad koldioxid från fjärrvärme.

Målet med samarbetet är att en ny produktionsanläggning ska framställa upp till 50 000 ton syntetiskt flygbränsle per år, förutsatt ett framtida investeringsbeslut. Det syntetiska bränslet, även kallat elektrobränsle, ska tillverkas av fossilfri el och återvunnen koldioxid med Lanzajet-tekniken “Alcohol to Jet”.

Systemet har utvecklats av LanzaTech och det amerikanska energidepartementets Pacific Northwest National Laboratory. Koldioxid fångas in och används tillsammans med vätgas för att framställa etanol. Sedan används etanolen för framställning av elektrobränsle för flyget. Vid full produktion skulle anläggningen kunna förse flygbolaget SAS med upp till 25 procent av bolagets globala behov av hållbart flygbränsle år 2030.

Anko van der Werff, SAS. Foto SAS

– SAS och hållbarhet går hand i hand. Därför är vi mycket stolta över att få delta i detta unika projekt som sammanför målsättningar och strategier för hållbarhet. Vår gemensamma satsning som ska möjliggöra storskalig produktion av ett mer hållbart flygbränsle är en fantastisk chans att snabbare få ut bränslet på marknaden vilket i sin tur kan påskynda SAS omställning till netto nollutsläpp, kommenterar Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

En gemensam studie har visat på gynnsamma förutsättningar för projektet och alla partnerföretag har nu kommit överens om att utföra djupanalyser. Ambitionen är att driftsätta den nya produktionsanläggningen någon gång mellan 2026 och 2027 i närheten av Forsmark.

– Initiativet visar potentialen hos branschöverskridande samarbeten för att minska utsläppen från de sektorer som har det svårast att ställa om. Snabbare innovation är sättet att brygga över till ett fossilfritt liv inom en generation. Detta är en verkligt bra möjlighet, och tillsammans ska vi titta närmare på hur vi kan producera elektrobränsle med låga utsläpp till flygbranschen, kommenterar Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

– Hållbart flygbränsle har den största potentialen för att minska flygsektorns utsläpp. Vi måste samarbeta redan idag inom hela flygbranschens ekosystem för att driva på utvecklingen av den teknik och infrastruktur som är nödvändig för att kunna framställa hållbart flygbränsle i den skala som krävs för att flygsektorn ska kunna nå netto nollutsläppsmålet fram till 2050. Jag ser därför verkligen fram emot detta samarbete där vi kan undersöka ännu ett sätt att framställa hållbart flygbränsle, kommenterar Anna Mascolo, vd för Shell Aviation.

Återanvänd koldioxid från Uppsala
Lanzatech har tagit fram en plattform för att förvandla kolhaltigt avfall, genom gasfermentering, till nya vardagsprodukter som annars hade tillverkats av fossila råvaror. Om projektet blir verklighet kommer koldioxid fångas in från Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala. På så sätt kan ungefär 200 000 ton koldioxid samlas in varje år. När flygplansmotorerna förbränner bränslet släpps den infångade koldioxiden ut i atmosfären igen, efter att ha använts en andra gång.

– Flygsektorn står inför enorma utmaningar när det gäller att skaffa fram tillräckligt mycket hållbart flygbränsle. Projektet är startskottet för att producera tillräckliga volymer, och återanvändning av koldioxid och fossilfri kraft innebär en storskalighet som tidigare varit helt otänkbar. Vi måste betrakta koldioxiden på ett helt nytt sätt, och kombineras den med fossilfri el uppstår möjligheten att bygga upp en ny klimatsäker framtid för oss alla, kommenterar Jennifer Holmgren, koncernchef för LanzaTech.

Bolagets första gasfermenteringsanläggning i kommersiellt format ligger i Soperton, Georgia, USA, och har redan framställt mer än 120 miljoner liter etanol. Processen har totalt fångat in drygt 130 000 ton koldioxid. Foto LanzaTech

Parterna har skrivit under en avsiktsförklaring och kommit överens om att Vattenfall ska undersöka områdena fossilfri elförsörjning, vätgasproduktion och infångning av koldioxid. Shell ska titta närmare på bränsleproduktion, logistik och fungera som köpare av elektrobränslet. LanzaTech står för expertisen inom gasfermentering som handlar om att framställa etanol av inkommande gasströmmar. Parterna ska också licensiera LanzaJet-tekniken ”Alcohol to Jet” som konverterar etanolen till elektrobränsle. SAS deltar som potentiell köpare av elektrobränslet.