Nytt Jönköpingsförvärv för Catena

Catena har tecknat avtal om förvärv av ett markområde på 190 000 kvm i anslutning till Torsvik, Jönköping.

Det aktuella markområdet ligger i anslutning till Torsvik, ett av Sveriges större logistikområden med ett läge som möjliggör transporter inom ett dygn till flera storstadsregioner.

Affären kommer att genomföras via fastighetsreglering till Catenas befintliga fastighet Tahe 1:64 och är villkorad av att detaljplan vinner laga kraft.

Säljare är privatpersonen Sven-Olof Hagelin, Tahe Gård Taberg. Med tillskottet av den nya marken bedömer Catena att cirka 90 000 kvm byggnad kan tillföras.

– Marken lämpar sig väl för industri- och logistikändamål och genom de investeringar Catena gör skapas nya etableringsmöjligheter som på sikt kan generera arbetstillfällen och stärka det lokala näringslivet, kommenterar Christoffer Bööj, Affärsutvecklare på Catena.

– Som Tabergsbo känns det bra att sälja till en etablerad aktör som Catena med finansiell styrka och fokus på utveckling, min ambition är att affären ska gynna bygden för lång tid framöver, kommenterar säljaren Sven-Olof Hagelin.

Tillträde sker när detaljplan vinner laga kraft.