Nytt konsultbolag inom offentlig upphandling

EFFSO startar ett nytt bolag inom offentlig upphandling med syfte att leverera högkvalitativa upphandlingstjänster. Bolaget kommer att fokusera på att leverera konsulter inom upphandling med fokus på LOU, LUF, LUFS och LUK, och kommer att ledas av Emil Andrén.

– Under många år har vi framgångsrikt hjälpt myndigheter, landsting och kommuner på en mer strategisk nivå med utbildning, kategoristyrning och spendanalyser. Vi har också ett väldigt nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten när det gäller att stödja dem med konsulttjänster. Nu känner vi att tiden är mogen att äntligen ta steget fullt ut och bidra till att förverkliga det som det strategiska arbetet skall leda till, nämligen bra och värdeskapande upphandlingar, säger Mattias Hultheimer, Koncernchef för EFFSO Group i ett pressmeddelande.

Det nystartade bolaget, EFFSO Upphandling, kommer att ledas av Emil Andrén. Emil har mångårig erfarenhet från upphandlingsområdet, både som konsult och som upphandlingschef och har också arbetat som kategoriansvarig i stora koncerner. Under de senaste tre åren har han varit affärsområdeschef inom EFFSO med ansvar för rekrytering och interim.

Emil Andrén, vd EFFSO Upphandling

– Vi har under en lång tid sett att efterfrågan på upphandlingsstöd ökat inom den offentliga sektorn som en konsekvens av att kvalitet och kostnader äntligen hamnat i fokus. Med vår gedigna erfarenhet av privata företag och offentliga organisationer vill vi leverera upphandlingstjänster med hög kvalité och med goda resultat, kommenterar Emil Andrén.

– Det är helt avgörande att inte bara följa upphandlingslagstiftningen, utan också att skapa ändamålsenliga affärsupplägg som tillför värde till den upphandlande organisationen. Här är vår bransch- och kategorikunskap från alla kategoriprojekt vi gjort sedan 2007 väldigt central.