Nytt logistikområde planeras söder om Stigamo

Tokarps Fastighets var den aktör som köpte den mark söder om Stigamo, som Sveaskog la ut till försäljning i slutet av förra året. Nu vänder bolaget sig till kommunen och ansöker om en ändring av detaljplanen, med syftet att ett nytt logistikområde ska växa fram.

Lantmäteriförrättningen pågår hos den nya köparen, Tokarps Fastighets AB. Syftet med att upprätta en ny detaljplan är för att möjliggöra byggnation av lager, logistik, service med mera. Området ligger inom översiktsplanen för verksamhetsmark och är beläget strax söder om Stigamo. Planområdet gäller 30 hektar.

– När det strategiska området, söder om Stigamo och på andra sidan om riksväg 30, kom ut på försäljning köptes det upp av en privat aktör. Vi kommer nu in som en del i planeringsförutsättningarna och ett planuppdrag har skickats in. Här är ett fint område med stor utveckling, , kommenterar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Nu ska det fram en ny detaljplan, berättar han. Och där finns en del funderingar kring infrastruktur, framförallt var den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult kommer att dras.

– Vi jobbar på det här och tar hjälp av en extern konsult, vi vet att kommunen är ett hett område och det här kortet ska vi inte spela bort, fortsätter Gert Jonsson.

Arbetsutskottet var eniga i frågan och lämnar ett positivt besked till beslut när kommunstyrelsen får ärendet på sitt bord.