Nytt logistikupplägg för gods från pappersbruk

ScandFibre Logistics (SFL) och Green Cargo förnyar sitt samarbete i ett omfattande logistikupplägg för järnvägstransporter i Skandinavien. De nya transportvolymerna beräknas uppgå till 2 miljoner ton per år.

Enligt det treåriga avtalet ska Green Cargo transportera all avgående volym på järnväg från pappersbruken i Sverige. I det nya avtalet har företaget också fått ett delvis utökat åtagande där transportvolymerna nu beräknas uppgå till 2 miljoner ton per år från bruken.

De distribuerar även 700 000 ton i returfrakter från södra Sverige till terminaler inom Skandinavien som ankommer inom SFLs transportsystem, Rail22. Transportsystemet samordnar transporter på järnväg från svenska pappersbruk till ca 40 terminaler i Sverige och Europa.

– Det är oerhört glädjande att vi får förnyat förtroende från SFL, där vi även utökar vårt upplägg och gemensamt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Genom vårt utökade ansvar kan vi nu erbjuda ännu flexiblare transporter med färre stopp, snabbare ledtider, fler direkttåg och färre rangeringar, kommenterar Mats Brodd, strategisk säljare och kundansvarig på Green Cargo.

Genom det nya upplägget uppges SFL minska sina koldioxidutsläpp med över 86 000 ton per år, jämfört med om transporterna hade gått på vägnätet. Om godsvolymerna skulle gått med lastbil hade det motsvarat cirka 120 000 lastbilstransporter per år.