Nytt mobilitetscenter byggs på “Örnnästet”

Volvo Cars bygger, tillsammans med fastighetsaktörerna Vectura Fastigheter och Next Step Group (NSG), ett nytt mobilitetskluster i Torslanda på Amazonvägen 10 där Volvo Cars huvudkontor tidigare låg, även kallat “Örnnästet”.

Fastigheten på Amazonvägen 10 byggdes som Volvo Cars huvudkontor år 1984. Byggnaden har delvis stått tom de senaste årtiondena och ägdes till 2021 av Platzer, då den förvärvades av Volvo Cars. Området i sin helhet är beläget centralt inom Volvo Cars i Torslanda, söder om utvecklingsdelarna och öster om fabrikerna. Totalt rör det sig om en yta på ca 200 000–300 000 kvm – som Volvo Cars i samarbete med fastighetsaktörerna Vectura och NSG i samarbete med Göteborgs stad ska omvandla till en ny stadsdel med mobilitetsfokus.

– Med det här initiativet vill vi skapa ett ekosystem där vi kan utveckla framtidens mobilitet, inklusive bilar, tekniken i dem och infrastrukturen runt dem, allt hand i hand. Vår ambition är att vara banbrytande inom teknik, attrahera globala talanger och få kontakt med andra banbrytande företag, kommenterar Jim Rowan, vd Volvo Cars.

Perfekt mobilitetsläge

Ombyggnationen av den befintliga fastigheten på Amazonvägen 10, är första fasen och nybyggnationen innefattar en yta på ca 25 000 kvm. Inflyttning planeras till våren 2026. Från och med 7 februari kommer destinationen att öppnas för aktörer att bli partners i projektet. Avsikten är att fortsätta utveckla stadsdelen till upp mot 200 000–300 000 kvm lokalyta och fastighetsbyggen för fem miljarder, enligt DN.

Genom stadsutveckling i området, nya stråk, platsbildningar och byggnader, är ambitionen att skapa en levande plats som främjar gemenskap, samarbeten, innovation och tillväxt. Strävan är att skapa de bästa förutsättningarna för att finna lösningar på framtidens utmaningar inom mobiltetssektorn.

Satsningen kopplar samman dagens redan starka mobilitetsnoder i Göteborg och på Hisingen: Volvo Torslanda, Campus Lundby och Lindholmen Science Park.

Banbrytande arkitektur

Den världskända arkitektbyrån Henning Larsen, som står bakom World of Volvo, har nu fått förtroendet att utveckla Mobility Innovation Destination Torslanda. Nästa fastighet, VCC2 (Hus 2), som planeras vara klart till 2026, skapas i samarbete med en av världens mest framstående arkitektbyråer; amerikanska SHoP Architects.

Projektets hållbarhetsmål är högt ställda. Nybyggnationen om 25 000 kvadratmeter är en trähybrid, vilket minskar koldioxidavtrycket med 15% jämfört med en traditionell stomme av stål och betong.

Fler partners välkomna

Vectura Fastigheter och Next Step Group kliver i och med detta in som nya fastighetsägare. Hyresavtalet med Volvo Cars har en initial löptid om 15 år. Sett till antal kvadratmeter handlar det om en av 2023 års största uthyrningar i Göteborgsregionen.

– Är man en aktör som vill jobba hands-on med att lösa framtidens mobilitet tillsammans med de mest framstående experterna och företagen inom mobilitetssektorn så är det på Mobility Innovation Destination Torslanda man ska befinna sig framöver. Platsen ska präglas av stark innovationskraft och gränsöverskridande samarbeten. Genom gestaltning av fysiska ytor och innehåll skapar vi förutsättningar för rätt parter att träffas, kommenterar Joel Ambré, vd Vectura Fastigheter.

Byggstart är våren 2024 och inflyttning planeras till våren 2026. Från och med 7 februari kommer Mobility Innovation Destination Torslanda att öppnas för aktörer att bli partners i projektet.