Nytt näringslivsråd ska stärka svensk beredskap

På försvarskonferensen Folk & Försvar som nu pågår presenterade Carl-Oskar Bohlin (M) planerna på ett nytt, tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. “En väl fungerande försörjning av varor och tjänster till befolkningen är centralt för samhällets motståndskraft”, kommenterar han. I rådet ska en rad ministrar, MSBs generaldirektör, Försvarsmaktens ÖB samt deltagare från arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer delta.

För att stärka försörjningsberedskapen i landet har  regeringen för avsikt att fatta beslut om att inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Rådet kommer att vara ett forum på strategisk nivå för informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationer och staten om totalförsvar och krisberedskap.

Det kan till exempel handla om frågor som rör lagerhållning, försörjningskedjor och produktionsomställning. Det kan också beröra andra områden som är relevanta om återuppbyggnaden av totalförsvaret och utformningen av krisberedskapen.

– En väl fungerande försörjning av varor och tjänster till befolkningen är centralt för samhällets motståndskraft. Ett näringslivsråd för samverkan och informationsutbyte mellan offentliga och privata aktörer har efterfrågats och kommer att underlätta beredskapen både för fredstida kriser och vid krig, kommenterar minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i ett pressmeddelande.

Brett deltagande

Ministern för civilt försvar ska vara ordförande i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Från regeringen ska även försvarsministern, energi- och näringsministern och landsbygdsministern ingå, deltagare från arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer av vikt för totalförsvaret och krisberedskapen och som kan bidra med olika sektorers perspektiv, generaldirektören vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt överbefälhavaren för Försvarsmakten.

Mottas positivt av näringslivet

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv deltog även de på Folk & Förvar, och vdn Jan-Olof Jacke är mycket positiv till det nya näringslivsrådet. Svenskt Näringsliv ser fram emot att aktivt delta i rådet, framhåller han.

– Jag delar uppfattningen att det finns behov av att säkra Sveriges försörjningsberedskap. Näringslivet kommer ha en mycket tydlig uppgift och vi står redo att fullt ut bidra i detta arbete.

Regeringen har för avsikt att fatta beslut om att inrätta näringslivsrådet på regeringssammanträdet på torsdag 12 januari. Ett första möte med rådet ska sammankallas så snart som möjligt under början av 2023.