Nytt program för att leda leda svensk digital strukturomvandling

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att föreslå ett program för att leda den digitala strukturomvandlingen av Sverige.

Uppdraget är att hitta former för nära samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter inom bl.a. tillämpad forskning, testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning.

– Det här är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling som bl.a. arbetar för att höja Sveriges förmåga att utveckla avancerad och säker digital teknik och hitta smarta lösningar på samhälls­utmaningar. Vi ska dra nytta av de styrkeområden vi har, arbeta långsiktigt, med helhetssyn och i samverkan med näringslivet, säger näringsminister Ibrahim Baylan, i ett pressmeddelande.

Att skapa goda förutsättningar för att digitaliseringen av Sverige ska leda till samhällsnytta är viktigt. Regeringen har därför satt upp flera mål som är relevanta för detta uppdrag, bl.a. i digitaliseringsstrategin och i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet.

– Digitaliseringen påverkar samhället i grunden, och utvecklingen har accelererats under coronapandemin. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för att förbättra välfärden och skapa nya jobb, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I den nyligen presenterade forsknings- och innovationspolitiska propositionen återfinns också ett antal satsningar på forskning och innovation för att möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

– Vi ska skapa en bättre välfärd, nya jobb och stärka vår konkurrenskraft genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Högkvalitativ forskning som stödjer innovation och möjligheter till utbildning som möter arbetsmarknadens nya behov och det livslånga lärandet är avgörande, säger minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Uppdraget redovisas senast den 15 maj 2021.