Nytt samarbete mellan Region Örebro och Closer

Göteborgsbaserade forskningsnätverket Closer har inlett ett nytt partneravtal med Region Örebro. Som en del av det kommer Dino Keljalic, Region Örebro, arbeta som deltid som projektledare inom långväga multimodala transporter.

– En av de tankar som vi har med vårt nya avtal med Region Örebro Län är att skapa grund för en regional nod i Örebroregionen, detta för att komma närmare våra partners och det logistiklandskap som finns i regionen och dels ge ökad möjlighet för uppskalning av de projekt som drivs inom Closer,  kommenterar Kristoffer Skjutare, t.f. Programchef på Closer.

Dino är utbildad företagsekonom som idag arbetar på Region Örebro län med frågor som rör regional utveckling inom området infrastruktur och transporter. I sin roll arbetar Dino både med påverkansarbete på nationell och internationell nivå samt med transport och logistikutveckling.

– Jag ser fram emot att fördjupa sig i Closers arbete tillsammans med sina nya kollegor samt att hitta synergier mellan behov/idéer på regional nivå och förankra dessa med Closers projekt och satsningar för ökad transporteffektivitet, kommenterar Dino.

Sedan tidigare har Dino varit aktiv inom Closers arbete bland annat kopplat till arbetet kring High Capacity Transports (HCT) samt genom engagemang i EU-projektet Combine.