Nytt samarbete ska skynda på vätgasutvecklingen

Volvokoncernen, Daimler Truck AG, IVECO, OMV och Shell ska tillsammans skapa förutsättningar för införandet av vätgaslastbilar i stor skala i Europa, genom samarbetsprogrammet H2Accelerate.

Nu startar flera tunga bolag inom fordons- och drivmedelsindustrin initiativet H2Accelerate, som ska driva på den storskaliga utvecklingen av vätgas inom transportsektorn. Målet är bl a att hitta finansiering, skala upp tillverkningen och bygga ett europeiskt nätverk för tankning.

– Klimatförändringarna är vår generations stora utmaning och vi står fullt bakom Paris klimatavtal att koldioxid ska fasas ut avseende vägtransporter. I framtiden kommer världen att drivas av en kombination av batterielektriska och bränslecellselektriska fordon, tillsammans med andra förnybara bränslen. Bildandet av H2Accelerate är ett viktigt steg för att forma den värld vi vill leva i, kommenterar Volvokoncernens vd Martin Lundstedt.

Företagen i H2Accelerate är överens om att vätgasdrivna lastbilar är nyckeln till koldioxidneutral transport i framtiden, menar Martin Daum, styrelseordförande i Daimler Truck AG.

– Samarbetet är en viktig milstolpe för att driva fram de rätta ramvillkoren för att etablera en massmarknad för vätgasbaserade lastbilar. Det är också en uppmaning till handling gentemot politiska beslutsfattare, ytterligare inblandade aktörer och samhället som helhet, kommenterar han.

Relaterad läsning:

Vätgas nästa i logistiken