Nytt samarbetsavtal mellan AFAB och Green Cargo

Nu rullar återigen tågen med flygbränsle mellan Gävle hamn och Arlanda, i Green Cargos regi, efter att nästintill stannat av när pandemin slog till. Ett nytt 5-årigt avtal har tecknats mellan aktörerna AFAB och Green Cargo.

Volymerna med flygbränsle har ökat genom åren och godsoperatören har kört 10-15 tåg i veckan. Men behovet av flygbränsle minskade drastiskt när pandemin slog till 2020, systemtågen minskade då till ett tåg i veckan. Även om resandet ökar igen är framtiden oviss, därför har de två företagen arbetat med att hitta lösningar för ett nytt logistikupplägg som passar den nya verkligheten.

Järnvägstransporterna av flygbränsle går mellan Gävle Hamn och Brista lossningsstation utanför Arlanda. Under det 15-årigasamarbetet har Green Cargo kört drygt 8 271 000 ton flygbränsle i nästan 130 000 vagnar och 7 600 tåg. Att förlägga transporterna till järnvägen har lett till färre lastbilstransporter, vilket minskar slitage och partikelutsläpp samt bidrar till höjd trafiksäkerhet på vägarna.

A Flygbränslehantering (AFAB) och Green Cargo inledde ett samarbete för 15 år sedan för tågtransport av flygbränsle. Nu tecknar parterna ett nytt samarbetsavtal på ytterligare drygt fem år.

– Viktiga parametrar för avtalet är kommunikation, flexibilitet och hög kvalitet på punktlighet. Vi på Green Cargo vässar nu upp ytterligare för att möta AFABs behov och efterfrågan av bränsle till Arlanda. Det är först nu vi ser en trend på ökat flygresande igen efter pandemin, vilket innebär fler tåg för oss, kommenterar Björn Nordh, säljare på Green Cargo.