Nytt storlager i Falköping

Jula Logistics och Falköpings kommun fortsätter utveckla torrhamnen Skaraborg Logistics Center (SLC) på Majarpsområdet i Falköping. Nu byggs ett lager på 40 000 – 50 000 kvm på området, som bl a ska serva logistikcentrets exportkunder med omlastningstjänster.

Torrhamnen i Falköping, som 2018 övertogs av Jula, och sedermera av deras avknoppade logistikbolag, Jula logistics, har vuxit kontinuerligt de senaste åren, både sett till volymer på containerpendeln till Göteborgs hamn, och i form av infrastruktursatsningar som fler tågspår och fler terminaler.

– Jag tror att vi i år kommer landa på drygt 50 000 TEU som går med tågpendeln. När det är riktigt tryck har vi 8–9 avgångar i veckan, säger Lennart Karlsson, vd på Jula Logistics.

– Vi har ju hållit på att bygga och investera i Falköping, i nya tågspår och terminaler, och vi har vuxit ganska mycket på transportsidan, nu har vi byggt sådana volymer att det här är nästa steg.

400 miljoner investeras

Det nya lagret, som ska stå färdigt vid årsskiftet 2022/2023 ska möta behovet från bland annat logistikcentrets exportkunder på omlastning från t ex bulk till container och mellanlagring.

Ytan på 40 000–50 000 kvm gör det till det näst största lagret i Skaraborg, efter Julas befintliga centrallager i Skara. Investeringen från Jula uppgår till 250 miljoner kronor. Falköpings kommun bidrar med en ny överlämningsbangård och ett anslutningsspår, en investering på 150 miljoner konor.

– Det känns fantastiskt roligt att vi får ytterligare satsningar på Skaraborg Logistic Center som genom många år varit en medveten satsning från kommunens sida. Vi vet att mer och mer gods behöver transporteras hållbart och där är västra stambanan och järnvägen vår allra bästa möjlighet till det, kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun Adam Johansson.


Från vänster: Magnus Sundén näringslivschef Falköpings kommun, Karola Svensson 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen Falköpings kommun, Lennart Karlsson VD Jula Logistics, Adam Johansson ordförande i kommunstyrelsen Falköpings kommun, Ida Elf infrastrukturstrateg Falköpings kommun. Foto: Falköpings kommun.

Skaraborgs järnvägsnav

Lagret kommer att anslutas med tågspår för omlastning, och byggs i syfte att kunna växa och fortsätta ta volymer och visionen att vara Skaraborgs naturliga logistiknav för järnvägsrelaterade transporter och tjänster

– Vi har byggt ut infrastrukturen så att vi nu har fyra tågspår, mycket terminalyta och vi kan dubbla eller trippla antalet avgångar framöver.

Däremot är containerbristen en utmaning i Falköping, liksom som på många andra håll i det globala godstransportsystemet.

– Containerbristen påverkar såklart även oss, men vi får in så pass mycket volymer att vi klarar av de exportkunder vi har. Jag hoppas situationen lägger sig till det nya lagret står färdigt, säger Lennart Karlsson.

Av Klara Eriksson