Oceanbird revolutionerar sjöfarten med vind

Om drygt ett år fäller det första fartyget ut sitt Oceanbird-vingsegel, helt automatiserat för att utnyttja vindarna optimalt.

– Vi står inför en mäktig renässans, och målet är högt ställt: vi vill revolutionera sjöfartsindustrin med vinddrift, säger Niclas Dahl, vd på AlfaWall Oceanbird.

Artikel ur Dagens Logistik nummer 2 2022

2026 ska det första Oceanbird-fartyget sätta segel. Bild Oceanbird

Segelskutorna dominerade länge världshaven, men i slutet av 1800-talet ersattes de av modernare teknik – först koleldade ångfartyg, senare av dieseldrivna fartyg. Idag står shippingindustrin för 90 procent av världshandeln, men också 11 procent av transportutsläppen.

– Även om sjöfarten är det mest effektiva transportslaget ur miljösynpunkt så har den ändå väldigt stor påverkan: Skulle man leka med tanken att sjöfart var ett land så skulle det vara det sjätte största landet i världen mätt i utsläpp, sa Oceanbirds vd Niclas Dahl under konferensspåret “Det svenska Logtech-undret” på Logistik & Transport i november.

Till 2030 är målet att de globala utsläppen från sjöfarten ska minska med 40 procent mot 2008.

– Men fortsätter vi som nu så kommer utsläppen istället att öka med 50–250 procent. Så här kan vi inte fortsätta, vi måste göra något annorlunda.

Så här kan vi inte fortsätta, vi måste göra något annorlunda.

Som en flygplansvinge

Oceanbird startade som ett forskningsprojekt 2019 av rederiet Wallenius Marine, med forskare från KTH och SSPA och finansiering från Trafikverket. 2021 bolagiserades projektet i AlfaWall Oceanbird, ett JV mellan Wallenius och industriföretaget Alfa Laval. Idén är att installera högautomatiserade “vingsegel” på fartyg, som minskar energiförbrukningen och därmed utsläppen. Seglen är gjorda av glasfiber och designade ungefär som en flygplansvinge; ett vingsegel är 40 meter högt, 14 meter brett och väger ungefär 150 ton, kan snurrra 360 grader och är fullproppat med avancerad teknologi.

– Personligen tror jag att lösningen på klimatfrågan är en kombination av lösningar, där vind är en viktig pusselbit, säger Niclas Dahl. Foto Oceanbird

– Vingarna känner av varifrån vinden kommer och ställer sig rätt per automatik, för att maximera effekten, förklarar Niclas Dahl.

Seglen är fällbara, och fälls ned av säkerhetsskäl vid vindhastigheter över 20 meter per sekund. De behöver också vara fällbara av praktiska skäl, för att fartygen ska kunna gå under broar och liknande.

Nya och befintliga fartyg

2026 ska det första Oceanbird-fartyget; ett 200 meter långt fraktfartyg med lastkapacitet för 7 000 bilar, sätta segel. Teoretiskt ska fartyget sänka utsläppen med upp till 90 procent, och korsa Nordatlanten på tolv dygn, mot åtta med ett motorfartyg i samma storlek.

– Men det kan ju också gå snabbare, beroende på hur det blåser, konstaterar Niclas Dahl.

Men tanken är även att redan 2024 installera det första vingseglet på ett befintligt fartyg.

– Vi kommer att bygga nya fartyg, men om vi ska revolutionera sjöfarten så måste vi också förändra de 60 000 fraktfartyg som redan finns på världshaven.

Om vi ska revolutionera sjöfarten så måste vi också förändra de 60 000 fraktfartyg som redan finns på världshaven

I ett räkneexempel företaget gjort fick man ut 500 kilowatt i snitt på ett vingsegel, under optimala förhållanden 3 megawatt.

– En vanlig bilfärja drar omkring 8 megawatt, så med ett segel kunde 400 ton olja sparas per år på just den fartygsrutten. Det blir ganska mycket kostnader och utsläpp som försvinner.

Flera fördelar med vind

Vind som energikälla har flera fördelar: Dels är den gratis, och även tillgången varierar från dag till dag är den konstant och outsinlig sett över tid. Man slipper också infrastrukturinvesteringar som krävs för andra energikällor.

– Det pratas mycket om flytande gas som framtida fartygsbränsle, men för det krävs trycksatta tankar och annan infrastruktur för att distribuera bränslet. Personligen tror jag att lösningen på klimatfrågan är en kombination av lösningar, där vind är en viktig pusselbit.

Underskatta inte wow-faktorn

Oceanbird är officiell partner till Abba Voyage, bandets första kommersiella samarbete någonsin. Bild Oceanbird

Niclas Dahl är övertygad om att vingseglande fartyg blir en vanlig syn på världshaven inom 10–15 år.

– Fördelarna är så stora, och de marknadsför sig själva på sätt och vis. Den som ser ett fartyg med vingsegel kan knappast undgå att reagera. Och Wow-faktorn ska man inte underskatta.

Oceanbird har också fått marknadsföring från oväntat håll genom ett partnerskap mellan Wallenius och ABBA Voyage: De närmaste fyra åren finns en Oceanbird-lounge på Abba Voyage-arenan i London.

– Jag är stolt över samarbetet, det är första gången som Abba haft en kommersiell, officiell partner någonsin.

Av Hilda Hultén