Odd Molly byter till sig mark i Vaggeryd

Odd Molly har ingått ett avtal om att byta till sig en fastighet på 20 000 kvm (Fåglabäck 2:6) med möjlighet att förvärva ytterligare 80 000, i närheten av Båramo kombiterminal och E4an. I utbyte får Vaggeryds kommun fastigheten Källemo 1 på 16 000 kvm.

– Vi är mycket glada över detta markbyte med Vaggeryds kommun som ger oss möjligheten att utöka vår byggrättsportfölj med uppskattningsvis 65 000 kvadratmeter moderna lager och logistikbyggnader och därmed ytterligare stärka vår position som fastighetsägare i området, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Den tillbytta marken är detaljplanelagd och tillåter byggnation om uppskattningsvis cirka 65 000 kvadratmeter lager- och logistikbyggnadsyta med en byggnadshöjd om 20 meter. Marken är belägen längs Europaväg 4 precis söder om Båramo kombiterminal, med möjlighet till järnvägsspår in på fastigheten. Den av Vaggeryds kommun erhållna marken från Källemo 1 bidrar till att säkerställa kommunens starka tillväxt och utvecklingsplaner över tiden. 

Odd Molly har idag cirka 32 000 kvadratmeter lager och logistikbyggnader i Vaggeryd fördelat på tre fastigheter. Vaggeryd Logistik Park är den största fastigheten och omfattar en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter. Det uppskattas att det på området kommer finnas möjlighet att uppföra minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader.