Odd Molly förstärker organisationen

Odd Mollys satsning på lager- och logistikfastigheter växer snabbt. För att stärka organisationen inför fortsatt utveckling rekryteras fem nya medarbetare till bolagets ekonomi- och finansfunktion.

I mars 2021 gick bolaget ut med en avsiktsförklaring att sälja modeverksamheten till We aRe SpinDye (WRSD) för att satsa helt på fastighetsverksamheten. Sedan dess har bolaget förvärvat flera logistikverksamheter, nu senast Cellbes centrallager i Borås.

Den 1 juli förvärvade WRSD 100 procent av Odd Molly Sverige AB inklusive modeverksamheten, Used By, genom betalning av nyemitterade aktier i WRSD. Efter godkännande från Nasdaq Stockholm och beslut vid en extra bolagsstämma avser Odd Molly att dela ut innehavet till existerande aktieägare. När transaktionen är genomförd är återstoden av bolaget ett renodlat fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter.

För att stärka organisationen mot den nya inriktningen har fem nya medarbetare rekryterats: Cecilia Gynnerstedt blir redovisningschef, Marika Jurgander blir chefscontroller, Klara Jebsen och Caroline Levy blir fastighetsekonomer och Petter Backman blir finanscontroller.