Odd Molly förvärvar och bygger nytt i Borås

Odd Molly köper en “ledande e-handelsaktörs” huvudlager, på 12 700 kvm i Borås, och planerar en utbyggnad på 8 400 kvm.

Odd Molly har ingått avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör om förvärv av bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 MSEK och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvm Odd Molly avser därutöver uppföra en tillbyggnad om cirka 8 400 kvadratmeter till bolaget vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvm.

– Vi är mycket glada över att idag kunna presentera denna planerade affär med en av norra Europas ledande distans och e-handelskoncerner. Som en del av transaktionen är vi stolta över att få förtroendet att bygga ut existerande byggnad i Viared med en ny toppmodern logistikanläggning som kommer bli bolagets huvudlager när nyproduktionen står klar samtidigt som vi stärker greppet som en av de ledande fastighetsägarna i Borås, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten ha en årshyra på omkring 12,5 MSEK, varav bolaget hyr största delen under ett så kallat triple net avtal med en löptid om 12 år och planerad inflyttning under första halvåret 2022.

Tillbyggnationen planeras stå klar första halvåret 2022 och den totala ytan på fastigheten ökar därmed till cirka 21 100 kvm. Namn på hyresgäst kommer offentliggöras i samband med att slutliga avtal ingås mellan parterna, vilket avses ske senast i slutet av maj 2021.