Odd Molly i nytt logistikförvärv

Odd molly förvärvar sex logistik- och industrifastigheter på totalt 100 000 kvm i Karlskoga och Kristinehamn värda 403 miljoner SEK.

Förvärvet sker genom ett bolagsförvärv och finansieras via en planerad riktad nyemission motsvarande totalt 102,6 mkr och preliminärt cirka 5,4 miljoner nya stamaktier av Serie A till kurs 19,00 kronor, banklån och säljarrevers. Planerad tillträdesdag är den 1 november 2021.

– Vi är mycket glada över att idag kunna presentera denna planerade affär som stärker såväl Odd Mollys kassaflöde som intjäning. De förvärvade fastigheterna kompletterar vår fastighetsportfölj väl, med starka och stabila aktörer inom sina respektive segment. Det är en affär som passar oss mycket väl och som vi är nöjda över att kunna genomföra i befintlig marknad, kommenterar Odd Mollys COO Tobias Lövstedt.

Fastigheterna är belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn, alla med kort avstånd till E18, och närhet till bland annat Örebro och Karlstad. Fastigheterna har även närhet till centrum i respektive ort. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda med undantag för en mindre vakans för vilken Odd Molly erhåller en hyresgaranti från säljaren i två år. Den återstående kontraktslängden i de övriga lokalerna är på drygt sex år i genomsnitt. Totalt finns ett trettiotal hyresgäster inom logistik, industri och medtech.

Fastigheterna bedöms ha lågt behov av underhåll den närmaste tiden på grund av omfattande investeringar som genomförts av befintlig ägare i syfte att sänka driftskostnaderna.

Läs mer:
LAGERSATSNING VÄNDER BLÖDANDE ODD MOLLY