Odd Molly köper ännu fler lager

Odd Molly fortsätter sin shoppingrunda inom logistikfastigheter och förvärvar ny ytterligare två logistikfastigheter i Borås och Trollhättan på totalt närmare 23 000 kvm för 60 miljoner SEK, genom ett bolagsförvärv. 

Förra veckan aviserade modebolaget Odd Molly ett förvärv av fyra logistikfastigheter i Småland, och nu går shoppingrundan vidare till Västsverige. Genom ett bolagsförvärv av investmentbolaget Trenäs Förvaltning, förvärvar Odd Molly nu två logistikfastigheter på totalt 22 790 kvm, varav 7 490 kvadratmeter i Borås och 16 300 kvadratmeter i Trollhättan med sammanlagt tre hyresgäster. Köpeskillingen uppges vara 60 miljoner, och affären görs till ett underliggande fastighetsvärde på 160 miljoner SEK.

Tillträdet är planerat till slutet av oktober, och i samband med det planerar Odd Molly emissioner på totalt 57 miljoner SEK, däribland en riktad emission till Trenäs och en kontant nyemission till en internationell investerargrupp, ledda av The Phoenix Insurance Company Ltd.

Köpet är ett led i Odd Mollys strategiska breddning, med ambitionen att bli en “utmanare på logistikmarknaden”.

Efter köpet äger Odd Molly knappt 73 000 kvm logistikytor, med fastigheten i Kristianstad som förvärvades i slutet av 2019 inräknad.

– Vi är glada att Phoenix Insurance Company, som en mycket välrespekterad institutionell investerare med stor erfarenhet av den nordiska fastighetsmarknaden blir ägare med strategisk ambition att stödja framtida tillväxt. Tillsammans med nuvarande huvudägare och styrelse skapas ett starkt team för framtiden, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt ca 60 MSEK. Finansiering sker via en planerad nyemission på totalt drygt 57 MSEK, banklån och säljarreverser. Planerad tillträdesdag är den 22 oktober 2020.