Odd Molly köper lager i Varberg

Odd Molly fortsätter sina förvärv av logistikfastigheter med en modern lager- och logistikfastighet i Varberg, till värdet av 84 miljoner kronor. 

Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 9 400 kvadratmeter och är fullt uthyrd under ett så kallat triple-net avtal med 10 års kvarvarande kontraktstid. På fastighetens totala area om 20 300 kvadratmeter finns ytterligare outnyttjad byggrätt. Fastigheten är belägen i Nedregårdens industriområde mellan Varbergs centrum och E6.

Tillträdesdagen är planerad till senast den 30 juni 2021.