Odd Molly köper mer logistik

Odd Molly fortsätter investera i logistikfastigheter och köper fyra i Borås, en i Malmö samt utvecklingsområdet Vaggeryds Logistikpark.

Odd Molly har ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd.

Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om 46 400 kvadratmeter. Markområdet omfattar sammanlagt 380 000 kvm med fyra existerande fastigheter, varav 240 000 kvm omfattar utvecklingsområdet Vaggeryd Logistik Park.

– Med de idag presenterade fastighetstransaktionerna tar Odd Molly ytterligare ett stort steg mot målsättningen att bli en stark utmanare på logistikmarknaden. Efter genomförda transaktioner kommer värdet av bolagets totala fastighetsbestånd uppgå till cirka 900 MSEK med drygt 119 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Beräknat driftnetto kommer att öka till ca 53 MSEK inklusive tidigare annonserade förvärv samt tillbyggnad på bolagets logistikfastighet i Kristianstad, kommenterar Patrik Tillman.

På den obebyggda marken på omkring 240 000 kvm beläget invid E4 ska Odd Molly tillsammans med säljaren Vaggeryd Utveckling AB, i ett gemensamt ägt projekt, utveckla logistikfastigheter under namnet Vaggeryd Logistik Park. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, kommer att delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling AB.

– Vi tror mycket på Odd Molly som en framtida stark aktör på den svenska fastighetsmarknaden inom logistik- och industrisegmentet och ser fram emot att vara med som aktieägare på tillväxtresan. Konkurrensen i segmentet är tuff men för den som är snabbfotad och kunnig finns i framtiden väldigt många bra affärer kvar att göra. Vi ser också mycket fram emot att tillsammans med Odd Molly få fortsätta utveckla logistikbyggrätterna inom ramen för Vaggeryd Logistik Park, kommenterar Stefan Hansson, huvudägare HanssonGruppen Invest AB.

Tillträdesdatum för affären skedde 15 december 2020.