Odd Molly köper tre Boråslager

Odd Molly International AB har tecknat avtal om att förvärva ytterligare tre moderna lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK.

Fastigheterna har en samlad uthyrningsbar area om knappt 14 500 kvadratmeter. De två större fastigheterna är belägna i industriområdet Ramnaslätt väster om Borås centrum med uthyrningsbar area om 6 537 respektive 5 700 kvadratmeter.

Tillträdesdagen är planerad till den 15 april 2021.

Företagets totala uthyrningsbara yta stiger till ca 142 000 kvm. Sammanställningen exkluderar den planerade nybyggnationen i Vaggeryd Logistikpark om 6 000 kvadratmeter.