Odd Molly köper in sig i Vaggeryds Logistikpark

Odd Molly, med Ilija Batljan och Rutger Arnhult i spetsen, fortsätter sina förvärv av logistikfastigheter i södra Sverige. Fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd, för totalt 354 miljoner kronor, ingår i senaste förvärvet.

– Med de idag presenterade fastighetstransaktionerna tar Odd Molly ytterligare ett stort steg mot målsättningen att bli en stark utmanare på logistikmarknaden. Efter genomförda transaktioner kommer värdet av bolagets totala fastighetsbestånd uppgå till cirka 900 MSEK med drygt 119 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Beräknat driftnetto kommer att öka till ca 53 MSEK inklusive tidigare annonserade förvärv samt tillbyggnad på bolagets logistikfastighet i Kristianstad, kommenterar Patrik Tillman.

Utveckla Vaggeryds logistikpark tillsammans

Den förvärvade markytan i Vaggeryd omfattar totalt sett 380 000 kvm, varav 240 000 kvm i utvecklingsområdet Vaggeryds logistikpark – som Fiskaregården Investment AB och Hanssongruppen Invest AB förvärvade i somras. Nu ska de förra ägarna och Odd Molly utveckla området tillsammans.

– Vaggeryd Logistik Park är ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvm mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 min söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Odd Molly har ambitionen att tillsammans med säljarna av fastigheterna i gemensamt ägt bolag uppföra mellan 120 000 – 160 000 kvadratmeter nya moderna logistikbyggnader med potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK, kommenterar Patrik Tillman.

Projektet har redan inletts av Fiskeregården och Hanssongruppen, som även har etablerat kontakt med ett antal potentiella hyresgäster som uttryckt intresse av att etablera sig på området. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten.

Ilija Batljan. Foto: SBB.

“Det uppskattas att det på området successivt kommer finnas möjlighet att uppföra mellan 120 000 – 160 000 kvadratmeter moderna logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK.” skriver Odd Molly i pressmeddelandet.

– Vi tror mycket på Odd Molly som en framtida stark aktör på den svenska fastighetsmarknaden inom logistik- och industrisegmentet och ser fram emot att vara med som aktieägare på tillväxtresan. Konkurrensen i segmentet är tuff men för den som är snabbfotad och kunnig finns i framtiden väldigt många bra affärer kvar att göra. Vi ser också mycket fram emot att tillsammans med Odd Molly få fortsätta utveckla logistikbyggrätterna inom ramen för Vaggeryd Logistik Park, kommenterar Stefan Hansson, huvudägare HanssonGruppen Invest AB.

Fyra fastigheter i Viared

Odd Molly har även ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås. Säljare är huvudsakligen HanssonGruppen Invest AB. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en uthyrbar area om 17 942 kvm. Boråsfastigheterna, som är belägna i området Viared har åtta befintliga hyresgäster inklusive, Camfil Power Systems, Padelcenter, Londré Textiles och Indukta.

En fastighet i Malmö, i Fosiebys industriområde, uthyrd till Svea Kött, med 1 800 kvm uthyrbar yta, ingår också bland förvärven.

Tillträdena är planerade till den 15 december 2020.