Odd Molly uppför 12 000 kvm i Vaggeryd

Vaggeryd Logistikpark, ett dotterbolag till Odd Molly har idag klart med tre hyresgäster för att uppföra en ny och toppmodern 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad, i Vaggeryd.

Odd Molly, med Ilija Batljan och Rutger Arnhult i spetsen, köpte utvecklingsområdet Vaggeryds Logistikpark av aktörerna Fiskaregården Investment AB och Hanssongruppen Invest AB i december 2020. Tidigare har Odd Molly tecknat avsiktsförklaringar med två aktörer om att uppföra 6000 kvm logistikbyggnad på området, nu har ytterligare en aktör tillkommit och ytan utökas till totalt 12 000 kvadratmeter, varav en av aktörerna har option på ytterligare 4 500 kvadratmeter.

Genomsnittlig hyreslängd uppgår till cirka 10 år. Byggstart planeras till slutet av maj 2021 och inflyttning planeras ske mot slutet av 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till 8,6 MSEK stigande till cirka 12,5 MSEK, om optionen på utökad yta utnyttjas. Slutliga avtal och byggstart är villkorat av bygglov och att andra sedvanliga tillstånd erhålls.

– Vaggeryd Logistikpark är ett otroligt spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt över 380 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 min söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vi är väldigt glada att vi idag kan presentera de första tre tecknade hyresavtalen avseende uppförande av minst 12 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader och för det växande intresset vi upplever för att etablera sig på området, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.