Odd Molly utser ny CFO

Philip Löfgren utnämns idag till ny Chief Financial Officer, CFO, för Odd Molly International AB. Med erfarenhet från lager- och logistikfastigheter ska han bidra till bolagets fastighetssatsning.

Med en ekonomiutbildning i bagaget har Philip Löfgren tidigare arbetat som CFO för fastighetsbolaget Estancia Logistik AB och varit aktiv inom lager- och logistikfastigheter i snart tio år. Han ansvarar sedan årsskiftet 20/21 för liknande frågor inom bolaget, som under året går all in på lager- och logistikfastigheter.

– Odd Molly har en väldigt spännande resa framför sig där vi under det tredje kvartalet planerar att bli ett renodlat fastighetsbolag med en stark och stabil ägarbas. Portföljen är väl diversifierad med bra fastigheter som grund tillsammans med en spännande byggrättsportfölj för kommande värdeskapande. Jag ser fram emot min nya roll som CFO och att fortsätta bidra med att utveckla bolaget på bästa sätt framåt, kommenterar Philip Löfgren.

Han tillträder tjänsten den 7 juni och efterträder då Johanna Palm som tidigare meddelat att hon lämnar bolaget för nytt uppdrag utanför koncernen.

– Vi är glada att meddela utnämningen av Philip Löfgren till bolagets nya CFO och en av nyckelspelarna i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Philip har var verksam i bolaget sedan en tid och det känns tryggt och naturligt att han nu axlar detta uppdrag, kommenterar Patrik Tillman, styrelseordförande för Odd Molly.