Ödlor hotar Stadiums nya lager

Stadiums nya 53 000 kvm stora logistikcentrum, som byggs av JV-bolaget Slättö Eklöf Invest, riskerar att försenas. Anledningen är att man har hittat lagskyddade vattensalamandrar i en damm som behöver rivas. Nu försöker man hitta ett nytt hem åt groddjuren.

Under 2021 förvärvade JV-bolaget Slättö Eklöf Invest AB drygt 467 000 kvadratmeter mark längs E4 strax norr om centrala Norrköping med ambition att möjliggöra byggnation av drygt 300 000 kvm lokaler för logistik och lättindustri. Projektets första etapp är Stadiums nya logistikcentrum om ca 53 000 kvm. Anläggningen ska delvis uppföras med ett robotiserat höglager med 34 meters byggnadshöjd.

Men nu påverkas byggplanerna för det nya centrallagret av lagskyddade vattensalamandrar. Groddjuren håller till i en damm som behöver rivas för att kunna bygga anläggningen. Det rapporterar Norrköpings Tidningar.

“Dammen bedöms vara en bra lekmiljö för groddjur där djuren kan para sig och lägga ägg. Under sommaren lever ynglen i vattnet och när de utvecklats till unga salamandrar tar de sig upp på land”, skriver Ekologigruppen enligt NT.

För att lösa problemet har man genomfört en skyddsutredning och har på förslag att bygga en ny, större damm väster om den som behöver rivas. Förhoppningen är att vattensalamandrarna ska vandra över till den nya dammen och trivas där. Huruvida projektet kommer försenas till följd av detta är ännu oklart.

– Det är för tidigt att säga något om det. Detaljplanearbetet rullar vidare. Nästa steg är att planen ställs ut för granskning från och med sista november till och med den 21 december. Planen kan vinna laga kraft under andra kvartalet 2023. Vi vet att Stadium gärna vill komma igång med bygget så fort som möjligt, säger Magnus Gullstrand, gruppledare detaljplanering på samhällsbyggnadskontoret och handläggare för Vätet 4 och 5, till NT.

Karl Eklöf, vd för Stadium, hoppas att lagret kan stå färdigt 2026.

– Vi har respekt och förståelse för artskyddet och behöver förhålla oss till de lagar och regler som finns. Vi har genomfört ett omfattande arbete tillsammans med sakkunniga för att säkerställa att salamandrarna kan få en ny livsmiljö som är lika bra eller till och med bättre i närheten av där de lever idag, säger Karl Eklöf till NT.

Av Emanuel Lehtonen