Ökad godshantering i svenska hamnar

Under fjärde kvartalet 2020 minskade antalet passagerare i svenska hamnar med 59 procent jämfört med samma kvartal 2019. Den totala godshanteringen i samma kvartal ökade dock med 3 procent, till 41,9 miljoner ton, enligt statistik från Trafikanalys.

Statistiken nedan gäller fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019. Pandemins effekt på passagerartrafiken har varit stor medan godstrafiken verkar ha klarat sig bättre med en ökad total godshantering om 3 procent. Se den samlade statistiken från Trafikverket här.

Passagerare i utrikes trafik minskade med 62 procent till 2,1 miljoner, exklusive kryssningspassagerare. Antalet passagerare till och från finska hamnar minskade med 81 procent till 373 000 passagerare. Totalt minskade antalet passagerare till och från EU-länder med 3,1 miljoner passagerare, 59 %.

Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn minskade med 2 procent, till 18,8 miljoner ton. Raffinerade petroleumprodukter och rundvirke tillhörde de varugrupper som bidrog mest till den totala minskningen med 18 respektive 27 procent. Ökade lossade godsmängder av kol, råolja och naturgas (+12%) och gods på lastfordon (+8%) dämpade nedgångarna.

Lastat (avgående) gods till utrikes hamn ökade med 7 procent till 17 miljoner ton. Järnmalm, raffinerade petroleumprodukter och gods på lastfordon bidrog mest till ökningen; grupperna ökade med 44, 10 respektive 9 procent. Sjunkande leveranser av kol, råolja och naturgas (-77%) dämpade ökningarna.

Inrikes lossat gods ökade med 9 procent till 3,1 miljoner ton. Här ökade den lossade vikten av jord, sten, grus och sand samt raffinerade petroleumprodukter från svensk hamn mest, med 31 respektive 7 procent. Nedgångar i lossade mängder av kol, råolja och naturgas och spannmål dämpade uppgångarna.

Oro för försämrad konkurrenskraft

– Det är olyckligt med coronans effekter på passagerartrafiken. Persontransporter har drabbats hårt av pandemin. Däremot är det givetvis positivt att se hamnarnas och sjöfartens betydelse för handeln med de volymer 2020 års hamnstatistik visar, kommenterar Eric Tedesjö, branschchef Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Sveriges Hamnar ser dock orosmoln som enligt dem kan leda till försämrad konkurrenskraft för de svenska hamnarna. Det handlar om Sjöfartsverkets avisering om höjda farledsavgifter och höjda lotsavgifter, borttagande av fjärrzonsrabatt och turn around-anlöp.

– Nu är det viktigt att hamnarna ges rätt förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas. Då behöver statens avgifter för sjöfarten ses över. Annars riskerar vi att få ett avgiftsbingo som inte gynnar den gröna omställningen med ambitionen om mer gods på sjön, kommenterar Eric Tedesjö, branschchef Sveriges Hamnar.