Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Inom yrkeskategorin lagerpersonal och transportledare var hela 46 procent någon gång under 2020 frånvarande på grund av sina besvär.

Under 2020 led var tredje sysselsatt person i Sverige (32 procent) av någon form av besvär till följd av sitt arbete. Under 2018 var motsvarande andel 28 procent, vilket visar på en ökning.

En bidragande orsak till ökningen är pandemin och att fler upplever besvär till följd av smitta, enligt Arbetsmiljöverket.

– Siffrorna innebär tyvärr en fortsatt ökning av den upplevda ohälsan jämfört med 2018 års undersökning. Framför allt är det fler kvinnor inom vård och omsorg som upplever arbetsrelaterade besvär. Det är knappast förvånande med tanke på de effekter som pandemin haft i dessa branscher, kommenterar Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

De vanligaste orsakerna till besvär uppges vara för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar, långvarigt stillasittande och krävande kontakter med kunder och patienter.

Totalt har 29 procent av de sysselsatta varit frånvarande från arbetet på hel- eller deltid på grund av arbetsrelaterade besvär minst en gång under det senaste året. Då räknas även om personen tagit ut semester, flexledighet eller ledighet utan ersättning på grund av besvären.

Inom näringsgrenen transport och magasinering var andelen sysselsatta med arbetsrelaterade besvär under 2020 ungefär som genomsnittet: 30 procent.

Men yrkeskategorin “lagerpersonal och transportledare m fl” ligger högt i frånvarostatistiken: hela 46 procent av de sysselsatta i kategorin har någon gång under 2020 varit frånvarande från jobbet på grund av sina besvär. De enda som har en högre frånvaro på grund av arbetsplatsrelaterade besvär är undersköterskor samt städledare och fastighetsskötare.

Av Emanuel Lehtonen