Ökad vinst för Maersk – men festen är över

Rederijätten Maersk levererar starka resultat för kvartal tre 2022, jämfört med samma kvartal förra året. Det är sextonde kvartalet i rad med vinstillväxt på årsbasis. Men fraktpriserna har nått sin topp, och framöver kommer vinsterna från rederiets containersjöfart minska.

A.P. Moller – Maersk levererade starka resultat under Q3 2022 med högre resultat i sina tre huvudverksamheter; Ocean, Logistics & Services och Terminaler, jämfört med samma kvartal föregående år. Intäkterna ökade med 37 procent och både EBITDA ökade med cirka 60 procent jämfört med Q3 2021 och landade på 10,9 miljarder dollar.

“Det är dock tydligt att fraktpriserna har nått sin topp och börjat normaliseras under kvartalet, drivet av både minskande efterfrågan och lättnader i leveranskedjan. Som förväntat hela året kommer resultatet i Ocean att sjunka under de kommande perioderna,” skriver Maersk i ett pressmeddelande.

Efterfrågan dämpades i de globala leveranskedjorna under kvartalet: frakt- och charterpriserna sjönk under jämfört med föregående kvartal och de globala containervolymerna beräknas ha minskat – 3 procent på årsbasis under kvartalet.

Som ett resultat av avtagande ekonomisk aktivitet förväntas den globala efterfrågan på containrar minska med 2–4 procent under 2022.

“Med kriget i Ukraina, energikris i Europa, hög inflation och en hotande global lågkonjunktur finns det gott om mörka moln vid horisonten. Detta tynger konsumenternas köpkraft, vilket i sin tur påverkar den globala efterfrågan på transport och logistik. Även om vi förväntar oss att en avmattning av den globala ekonomin kommer att leda till en svagare marknad i Ocean, kommer vi att fortsätta att omfamna tillväxtmöjligheterna inom vår logistikverksamhet. Som en pålitlig partner är vi redo att hjälpa våra kunder att ompröva sina behov i leveranskedjan genom vad som sannolikt kommer att bli en period av en mer volatil affärsmiljö”, kommenterar Sören Skou, vd för A.P. Moller-Maersk.

Maersk har gjort rekordvinster de senaste åren drivet av de rekordhöga fraktpriserna, de ökade intäkterna har koncernen använt till att shoppa logistikbolag i leveranskedjan: med flera förvärv inom transport- och tredjepartslogistik till lands. Inom Logistics & Services har Marsk under kvartalet slutfört förvärvet av LF Logistics, och tillkännagett förvärvet av Martin Bencher Group. Intäkterna inom rederikoncernens logistikben ökade med 60 procent till 4,2 miljarder USD och EBIT ökade till 258 miljoner USD, främst på grund av ökade intäkter från förvärv och högre volymer.