Ökade godsvolymer hos Helsingborgs hamn

Helsingborg har räknat ut vilka godsvolymer som hanterades i hamnen under 2021, och siffrorna visar att hamnen återhämtat tappet 2020 och överträffar volymerna 2019 med 300 000 ton. Containervolymerna ligger stabilt med en ökning på 1000 TEU mot 2019.

Logistiksektorn fortsätter att växa både globalt och regionalt, samtidigt som det fortfarande är instabilt inom logistikflödena, containerbrist och ett ovanligt högt tryck globalt på grund av pandemin som nu går in på sitt tredje år.

Trots utmaningarna har Helsingborgs hamn ökat containergodset med 1000 enheter och godsvolymerna har stigit från 7,944 miljoner ton 2019 till 8,246 miljoner ton 2021.

Även konventionellt styckegods visar rekordsiffror jämfört med 2019 och färjetrafiken har gjort en stark återhämtning mot fjolårets siffror, speciellt inom gods och lastbilstrafiken.

– Vår volymökning med fyra procent jämfört med 2019 kommer från en blandning av ökade volymer hos befintliga kunder, samt tillkomsten av nya avtal. Vi har kunnat generera dessa siffror genom att vara flexibla, kreativa och visa på hållbara satsningar som bidrar till effektivare, smidigare och kundfokuserade lösningar, kommenterar Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn, i ett pressmeddelande.

Färjetrafiken ser en stadig ökning både på gods och lastbilstrafiken jämfört med 2020. Passagerarsidan och personbilstrafiken ökade också efter att restriktioner lättats under senare delen av 2021 men återhämtningen är inte lika kraftig som på gods och lastbilssidan som ökat med åtta respektive nio procent.