Ökande containervolymer i Göteborgs hamn

Containervolymerna genom Göteborgs hamn ökade med 8 procent första kvartalet 2020. Det är stor skillnad mot situationen i andra europeiska hamnar.

De tio största hamnarna i Europa tappade i snitt fem procent av sina containervolymer under årets första kvartal jämfört med förra året, enligt hamnarnas egen rapportering, som Göteborgs hamn tagit del av. I kontrast till detta har containervolymerna i Göteborgs hamn istället ökat med åtta procent under samma period.

– Den europeiska trenden är nedslående, men samtidigt är vi extra stolta över att vi själva lyckats komma väl ut. Det har varit möjligt tack vare att vi tillsammans med alla våra partners och kunder fortsatt kunnat leverera en hög och flexibel servicenivå och utveckla vårt erbjudande, kommenterar Dennis Olesen, vd på APM Terminals Gothenburg AB.

Det öppna förhållningssättet i Sverige gentemot omvärlden och att svensk industri kunnat fortsätta bedriva export under coronapandemin är andra viktiga faktorer som gör att Göteborgs hamn sticker ut i den europeiska hamnstatistiken menar Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB:

– Vi har ett brett linjeutbud, en mycket välfungerande järnvägsinfrastruktur på landsidan och en kapacitet som gör oss uthålliga även i tuffare tider. Vi ser att gods koncentreras till Göteborg från hela landet i stigande grad, när nu många ser över sina logistikkoncept.

Inga inställda direktanlöp i Göteborg
Under samma tid har många oceangående anlöp ställts in runt om i europeiska hamnar vilket stört hamnarnas flöden. I Göteborg har inga direktanlöp ställts in – veckotrafiken till och från Asien med världens största fartyg har fortsatt gå, vecka efter vecka.

– Veckotrafiken mellan Göteborg och Asien utgör den viktigaste pulsådern för svensk import- och exportindustri och det har varit en nyckel att den trafiken kunnat hållas igång utan störning. Vi ser samtidigt hur fler delar av landet kan flytta gods till tågen och Göteborg, vilket är en trygghet och skapar kontinuitet och konkurrenskraft för hela Sveriges handel med omvärlden, kommenterar Dennis Olesen.