Ökande godsflöden över Göteborg

Godsvolymerna fortsatte att utvecklas i positiv riktning i Göteborgs Hamn under första halvåret 2021, och ökningen var som starkast under årets andra kvartal. Detta trots stora störningar i de globala godsflödena på grund av Covid-19 och pandemins olika följdeffekter på logistiksystemen.

Göteborgs hamn såg en ökning av godsflöden inom samtliga segment, förutom energiprodukter, första halvåret 2021. Containervolymen ökade med 2 procent, RoRo med 14 procent och flödena med nya bilar steg med 38 procent, jämfört med första halvåret 2020, då åtminstone andra kvartalet såg en stor påverkan från pandemin. Järnvägsflödena över hamnen ökade med 11 procent.

Containergodset kommer till och från hamnen på järnväg i allt större utsträckning. Under andra kvartalet var andelen järnvägsburet containergods till och från hamnen hela 70 procent, vilket är all time high för hamnen.

Under andra kvartalet var andelen järnvägsburet containergods till och från hamnen hela 70 procent, vilket är all time high för hamnen.

– Det är en exceptionell siffra i absolut världsklass. Det är ett kvitto på att vi har ett extremt välfungerande järnvägskoncept som varuägarna uppskattar och som vi fortsätter att utveckla. Och ju mer gods vi lyckas flytta från väg till järnväg, desto bättre är det för klimatet, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Godsvolymerna för hamnens intraeuropeiska rorotrafik ökade med 14 procent under första halvåret, en återhämtning från pandemiåret 2020, då roro-volymen sjönk med 6,5 procent. Samtliga destinationer i Tyskland, Benelux och Storbritannien har en positiv utveckling, och så även containervolymerna på de intraeuropeiska rorofartygen.

Hanteringen av nya fordon i hamnen ökade med 38 procent under första halvåret, mycket tack vare Volvobolagens återhämtning under perioden.

Hamnens passagerartrafik började återhämta sig först under halvårets andra kvartal, då färjeresenärerna ökade med 41 procent tack vare Covid-lättnader under våren. Trots det resulterade halvåret som helhet i -43 procent.

– Totalt sett och med tanke på de utmaningar vi tampats med under det halvår som passerat är hamnens volymsiffror en ordentlig bedrift. Bakom dem ligger kreativa lösningar och hårt arbete bland varuägare, speditörer, terminaloperatörer, järnvägsoperatörer och andra aktörer i och kring Göteborgs Hamn. Extra roligt att trenden är positiv då andra kvartalet var bättre än det första på i princip alla punkter, kommenterar Elvir Dzanic.

Det enda godsslag som inte ökade under första halvåret var energiprodukter. Under perioden minskade volymerna med 17 procent till 9,8 miljoner ton produkt. Volymerna var ovanligt höga under första halvåret 2020 med låga oljepriser, medan samma period 2021 har präglats av minskad efterfrågan, turbulens på världsmarknaden och ökade priser.

Under perioden (i juni) har Göteborgs Hamn AB också tecknat en avsiktsförklaring att med byggföretaget Castellum gemensamt utveckla, projektera, bygga och förvalta logistikfastigheter ett stenkast från hamnen. Markområdet uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 155 000 kvm byggyta. Området ska vara färdigutvecklat inom fyra år, och projektstart beräknas ske under året. Men för att bolagsbildningen ska kunna ske är förutsättningen ett godkännande i kommunfullmäktige under hösten.

Göteborgs Hamns godsvolymer, Q2 samt H1

April-Juni 2021April-Juni 2020Jfr. % April-JuniJan-Juni 2021Jan-juni 2020Jfr. % Jan-Juni
Container, TEU207 000199 0004%411 000402 0002%
Järnväg, TEU134 000112 00019%255 000231 00011%
Roro-enheter148 000115 00029%288 000252 00014%
Nya bilar70 00036 00092%142 000103 00038%
Passagerare111 00079 00041%177 000310 000-43%
Kryssningsanlöp66
Energi, (m.ton)4,86,1-21%9,811,8-17%