Ökande godsvolymer i Göteborgs hamn

Trots de fraktstörningar som sjöfarten nu dras med ses ökade godsvolymer genom Göteborgs hamn. Det visar siffrorna för kvartal ett.

Den globala sjöfarten är svårt drabbad av störningar just nu – där bland annat bristen på tomcontainrar och nedstängningar som förändrat efterfrågan på varor är påverkande orsaker, men dessa störningar är större ju mindre fartyg det rör sig om, och som Nordens största hamn, med en god godbalans mellan inkommande och utgående gods, står Göteborg starkt.

– Vi har ett betydligt svårare läge nu än vad vi hade för ett år sedan. Att volymerna trots detta ökar i Göteborgs hamn visar på hur anpassningsbar och lösningsinriktad logistikbranschen är. Alla arbetar väldigt hårt på i alla led för att parera de utmaningar som uppstått, och i Göteborg och Sverige kan vi konstatera att vi tillsammans varit väldigt framgångsrika, kommenterar Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

I mars 2020 slog Covid-19-pandemin till med full kraft i Sverige och stora delar av omvärlden. Det hann dock inte ge några effekter på det första kvartalets godsvolymer i Göteborgs hamn 2020.

Ökning på roro och nya bilar
Störst ökning under det första kvartalet hittas i hamnens roro- och bilterminaler. De intraeuropeiska roro-flödena till och från Göteborgs hamn ökade med tre procent till 141 000 hanterade enheter jämfört med samma period 2020. Detta trots brexiteffekter som minskat volymerna till och från Storbritannien med elva procent under perioden.

Antalet nya bilar hanterade i Göteborgs Hamn uppgick till 73 000, vilket innbär en ökning med nio procent jämfört med första kvartalet 2020. Under slutet av 2020 skedde en viss återhämtning från den kraftiga nedgången under april och maj, och under första kvartalet tog återhämtningen fart på allvar. Främst är det exportbilar för den europeiska marknaden som ökar, enligt Götebrogs Hamn AB.

Fortsatt ökning av containerfrakter
Efter en trevande start på året tog containerhanteringen fart rejält i mars, som blev den enskilt starkaste månaden sett till volymer på containersidan i hamnen sedan februari 2013. Totalt sett landade ökningen för kvartalet på en procent, jämfört med samma kvartal 2020 som också det var ovanligt starkt.

Färre passagerare, mindre energiprodukter
I passagerarsegmenten där kryssning och färja ingår, syns samma fortsatta effekter till följd av de rese- och avståndsrestriktioner som präglade större delen av förra året. Jämfört med första kvartalet 2020, då dessa restriktioner infördes först i mars månad, var minskningen av passagerare 71 procent.

Även vad gäller minskningen av energiprodukter har det bredare världsläget stor inverkan, där efterfrågan minskat under pandemin. Totalt minskade hanteringen med tolv procent i hamnen jämfört med förra året. Volymerna var som lägst i januari men återhämtade sig något under kvartalet.

Volymer Göteborgs hamn, Q1 2020

Jan-mars 2021Jan-mars 2020Jfr % jan-mars
Container (TEU)204 000203 0001%
Järnväg (TEU)121 000119 0002%
Ro/ro enheter141 000138 0003%
Nya bilar73 00067 0009%
Passagerare67 000231 000-71%
Kryssningsanlöp
Energiprod. mTon5,05,7-12%
Källa: Göteborgs Hamn AB.